Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου: Ανοικτός διαγωνισμός – Στελέχωση ολοκληρωμένου εργαστηρίου ψηφιοποίησης μνημείων και κειμηλίων

Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου: Ανοικτός διαγωνισμός – Στελέχωση ολοκληρωμένου εργαστηρίου ψηφιοποίησης μνημείων και κειμηλίων

Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αγορά υπηρεσιών,

Στελέχωση ολοκληρωμένου εργαστηρίου ψηφιοποίησης μνημείων και κειμηλίων (Αρ. Παραδοτέων: 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 6.3.1)

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης:

RE-CULT, «Ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς μέσα από την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου»

Η πράξη  RECULT συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης κατά 85% και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 15% στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020

Συνολική εκτιμώμενη αξία διαγωνισμού €119.790,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης Διαγωνισμού: 01 Αυγούστου 2019

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 04 Σεπτεμβρίου 2019

 

Πληροφορίες και έγγραφα του διαγωνισμού δίνονται αναλυτικά εδώ:

(ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)

 

Print Friendly, PDF & Email

Share this post