Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου: Λειτουργίες – Κηρύγματα 7 – 8 Σεπτεμβρίου 2019

Γενέσιον της Θεοτόκου

Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου: Λειτουργίες – Κηρύγματα 7 – 8 Σεπτεμβρίου 2019

Η Α.Μ. ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος το Σάββατο, 7 Σεπτεμβρίου 2019, επ’ ευκαιρία της Εορτής του Γενεσίου της Υπεραγίας Θεοτόκου, θα χοροστατήσει και κηρύξει κατά την ακολουθία του Εσπερινού στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Παναγίας Χρυσελεούσης στο Στρόβολο. Την Κυριακή, 8 Σεπτεμβρίου 2019, θα λειτουργήσει και κηρύξει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Παναγίας Μακεδονιτίσσης στη Μακεδονίτισσα. Στις 10.30 π.μ. της ιδίας, ο Μακαριώτατος, θα προστεί της Δοξολογίας, επ’ ευκαιρία της εορτής της Υπερμάχου Στρατηγού και προστάτιδος των Ενόπλων Δυνάμεων της Κύπρου στον Ιερό Ναό της του Θεού Σοφίας στο Στρόβολο.

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος το Σάββατο, 7 Σεπτεμβρίου 2019, θα χοροστατήσει και κηρύξει κατά την ακολουθία του Εσπερινού στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Παναγίας στην Αγροκηπιά.

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος την Κυριακή, 8 Σεπτεμβρίου 2019, θα λειτουργήσει και κηρύξει στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου στο συνοικισμό Τσιακκιλερού στη Λάρνακα, όπου οι εκτοπισμένοι κάτοικοι των Γενάγρων θα εορτάσουν το Γενέσιον της Θεοτόκου.

Ο Πανοσιολογιώτατος Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αποστόλου Βαρνάβα Αρχιμανδρίτης Ιωάννης το Σάββατο, 7 Σεπτεμβρίου 2019, θα χοροστατήσει και κηρύξει κατά την ακολουθία του Εσπερινού στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Παναγίας του Τράχωνα στο Στρόβολο. Την Κυριακή, 8 Σεπτεμβρίου 2019, θα λειτουργήσει και κηρύξει στον ίδιο πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό.

 

Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου,
      4 Σεπτεμβρίου 2019

 

*****************************************************

Αποστολικό Ανάγνωσμα: Γαλ. στ΄ 11-18

Πρωτότυπο Κείμενο

Ἀδελφοί, ἴδετε πηλίκοις ὑμῖν γράμμασιν ἔγραψα τῇ ἐμῇ χειρί. Ὅσοι θέλουσιν εὐπροσωπῆσαι ἐν σαρκί, οὗτοι ἀναγκάζουσιν ὑμᾶς περιτέμνεσθαι, μόνον ἵνα μὴ τῷ σταυρῷ τοῦ Χριστοῦ διώκωνται. Οὐδὲ γὰρ οἱ περιτετμημένοι αὐτοὶ νόμον φυλάσσουσιν, ἀλλὰ θέλουσιν ὑμᾶς περιτέμνεσθαι, ἵνα ἐν τῇ ὑμετέρᾳ σαρκὶ καυχήσωνται. Ἐμοὶ δὲ μὴ γένοιτο καυχᾶσθαι εἰ μὴ ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, δι’ οὗ ἐμοὶ κόσμος ἐσταύρωται κἀγὼ τῷ κόσμῳ. Ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ οὔτε περιτομή τι ἰσχύει οὔτε ἀκροβυστία, ἀλλὰ καινὴ κτίσις. Καὶ ὅσοι τῷ κανόνι τούτῳ στοιχήσουσιν, εἰρήνη ἐπ’ αὐτοὺς καὶ ἔλεος, καὶ ἐπὶ τὸν ᾿Ισραὴλ τοῦ Θεοῦ. Τοῦ λοιποῦ κόπους μοι μηδεὶς παρεχέτω· ἐγὼ γὰρ τὰ στίγματα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματί μου βαστάζω. Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ τοῦ πνεύματος ὑμῶν, ἀδελφοί· ἀμήν.

Νεοελληνική Απόδοση

Αδελφοί, προσέξτε με πόσο μεγάλα γράμματα σας γράφω τώρα με το ίδιο μου το χέρι. Όσοι θέλουν ν’ αποκτήσουν καλή φήμη στους ανθρώπους, αυτοί σας υποχρεώνουν να περιτέμνεστε, με μόνο στόχο να μην καταδιώκονται από τους Ιουδαίους εξαιτίας του σταυρού του Χριστού. Άλλωστε ούτε κι αυτοί που επιμένουν στην περιτομή τηρούν το νόμο. Απλώς θέλουν να περιτέμνεστε εσείς, για να καυχηθούν ότι σας κατάφεραν να το κάνετε. Όσο για μένα, δεν θέλω άλλη αφορμή για καύχηση εκτός από το σταυρό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, το σταυρό που πάνω του ο κόσμος πέθανε για μένα κι εγώ για τον κόσμο. Για όσους ανήκουν στον Ιησού Χριστό δεν έχει καμιά σημασία ούτε το να κάνεις περιτομή ούτε το να μην κάνεις, αλλά όλοι είναι νέα δημιουργήματα του Θεού. Όσοι ακολουθούν αυτή την αρχή, θα έχουν την ειρήνη και το έλεος του Θεού μαζί τους, αυτοί και όλος ο λαός του Θεού. Στο εξής κανένας ας μη μου δημιουργεί προβλήματα. Αρκετά έχω πάθει για τον Ιησού, όπως δείχνουν τα σημάδια στο σώμα μου. Η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού εύχομαι να είναι μαζί σας, αδελφοί μου. Αμήν.

Ευαγγελικό Ανάγνωσμα: Ιωάν. γ΄ 13-17

Πρωτότυπο Κείμενο

Εἶπεν ὁ Κύριος· Οὐδεὶς ἀναβέβηκεν εἰς τὸν οὐρανὸν εἰ μὴ ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς, ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὁ ὢν ἐν τῷ οὐρανῷ. Καὶ καθὼς Μωυσῆς ὕψωσε τὸν ὄφιν ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὕτως ὑψωθῆναι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ’ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον. Οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ’ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον. Οὐ γὰρ ἀπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ εἰς τὸν κόσμον ἵνα κρίνῃ τὸν κόσμον, ἀλλ’ ἵνα σωθῇ ὁ κόσμος δι’ αὐτοῦ.

Νεοελληνική Απόδοση

Είπε ο Κύριος: «Κανένας δεν ανέβηκε στον ουρανό παρά μόνο ο Υιός του Ανθρώπου, που κατέβηκε από τον ουρανό, και που είναι στον ουρανό. Όπως ο Μωυσής ύψωσε το χάλκινο φίδι στην έρημο, έτσι πρέπει να υψωθεί ο Υιός του Ανθρώπου, ώστε όποιος πιστεύει σ’ αυτόν να μη χαθεί αλλά να ζήσει αιώνια. Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε παρέδωσε στο θάνατο το μονογενή του Υιό, για να μη χαθεί όποιος πιστεύει σ’ αυτόν αλλά να έχει ζωή αιώνια. Γιατί, ο Θεός δεν έστειλε τον Υιό του στον κόσμο για να καταδικάσει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος δι’ αυτού».

*****************************************************

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ

(Γαλ. στ΄ 11-18) (Ιωάν.γ΄ 13-17)

Το Γενέθλιο της Θεοτόκου

                                                                 «Σήμερον της σωτηρίας ημών το προοίμιον»

Μεγάλο και παράδοξο θαύμα εορτάζει σήμερα η Εκκλησία. Η ευσεβής, αλλά στείρα Άννα, αναδεικνύεται θεουργικά ευτυχισμένη μητέρα της κεχαριτωμένης Μαρίας. Όπως ακριβώς συμβολικά είχε προδιαγραφεί ότι η ξεραμένη ράβδος του Ααρών πέταξε θαυματουργικά ένα ολοζώντανο βλαστό. Ακόμα, ο κατάξερος βράχος Χωρήβ, μόλις δέχθηκε το κτύπημα από τη ράβδο του Μωυσή, ανέβλυσε άφθονο νερό και έσωσε από τον θάνατο όλο τον ισραηλιτικό λαό. Η τρισευλογημένη κόρη της Άννας, ως άλλος ζωηφόρος βλαστός και «αένναος πηγή», θα φυτρώσει «το άνθος το εύοσμον» και θα ξεδιψάσει το νέο λαό του Θεού με τα θεία νάματα, που άφθονα θα πηγάσουν από την κοσμοσώτειρα πηγή της κοιλιάς της.

Για όλα αυτά τα θαυμάσια που προοιωνίζονται σήμερα, αναφέρει το προεόρτιο κάθισμα του όρθρου: «τα ουράνια πάντα νυν επαγάλλονται· των ανθρώπων το γένος συνεορτάζει αυτοίς· και οι προφήται μυστικώς συνευφραίνονται· γιατί αυτή, την οποίαν προείδαν συμβολικά σε παλαιότερες γενεές σαν άφλεκτη βάτο, σαν στάμνα του ουράνιου μάννα, σαν ράβδο του Ααρών, σαν φωτεινή νεφέλη, σαν κεκλεισμένη πύλη, σαν ουράνιο θρόνο και αλατόμητον όρος, αυτή, γεννάται σήμερα από την τρισευτυχισμένη Άννα».

Η στείρα τίκτει την Θεοτόκο

Η Θεομητορική εορτή του Γενεθλίου της Θεοτόκου αναφέρεται πληροφοριακά ότι εισήχθη στο εκκλησιαστικό εορτολόγιο από τα τέλη του 5ου μ.Χ. αιώνα και μάλιστα μετά από την Γ’ εν Εφέσω Οικουμενική Σύνοδο (431 μ.Χ.).και καθιερώθηκε να τελείται στις 8 Σεπτεμβρίου. Αποτελεί μια από τις κύριες θεομητορικές εορτές λόγω του περιεχομένου της που έχει τόσο μεγάλο βάθος. Με τη γέννηση της Παρθένου Μαρίας πραγματώνεται η εν Χριστώ σωτηρία του κόσμου και του ανθρώπου.

Η Γέννηση της Θεοτόκου, λόγω της σπουδαιότητας του γεγονότος, υμνήθηκε δεόντως από τους πατέρες της Εκκλησίας. Απήγγειλαν και έγραψαν λόγους ο Ανδρέας Κρήτης, ο Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο Θεόδωρος ο Στουδίτης, ο Νικόλαος Καβάσιλας και άλλοι πολλοί. Ανάλογο βάθος συναντούμε και στη θαυμαστή και θεσπέσια υμνολογία της Εκκλησίας, η οποία ανακεφαλαιώνεται στο απολυτίκιο της Γέννησης. Η Γέννηση της Θεοτόκου «χαράν εμήνυσε πάση τη οικουμένη», γιατί, «ανέτειλεν ο Ήλιος της Δικαιοσύνης, Χριστός ο Θεός ημών· λύσας την κατάραν έδωκε την ευλογίαν και καταργήσας τον θάνατον, εδωρήσατο ημίν ζωήν αιώνιον».

 

Ανακεφαλαίωση της ιστορίας

Η συμβολή της Παναγίας στη σωτηρία του κόσμου, πραγματώνεται με την ταπείνωση της. Το ήθος και οι αρετές της εκπηγάζουν όχι από κάποια ατομική της ικανότητα, αλλά από την κοινωνία της με την αγάπη του Θεού. Η πορεία της Παναγίας στο υπέρλαμπρο μεγαλείο στο οποίο καταξιώθηκε άνοιξε σίγουρα από την αγιότητα της «μακαρίας δυάδος», του Ιωακείμ και της Άννας. Το θεμέλιο όμως εστιάζεται στη «ρίζα του Ιεσσαί». Φανερώνει ότι η Παρθένος Μαρία δεν είναι απλά ένα άτομο μέσα στην ιστορία, αλλά αποτελεί την ολοκλήρωση της Παλαιάς Διαθήκης.

Με την ταπείνωσή της η Παναγία ανακεφαλαιώνει ολόκληρη την ιστορία της ανθρωπότητας. Γιατί την οδηγεί στο τέλος, δηλαδή την τελείωση, την ολοκλήρωση, που είναι ο Χριστός. Διά μέσου της δόθηκε η μεγαλύτερη δωρεά του Θεού στον άνθρωπο και απ’ αυτή αποκτά νόημα η ιστορία, ως πορεία σωτηρίας του κόσμου. Η Παναγία έγινε «τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξοτέρα των Σεραφίμ», αληθινή Θεοτόκος. Γιατί φανερώνει την υπέρτατη αξία του ανθρώπου, όταν διά μέσου της γεννάται ο Θεός Λόγος και Σωτήρας του κόσμου.

Αγαπητοί αδελφοί, τιμούμε σήμερα την Υπεραγία Θεοτόκο, η οποία έγινε ουράνια κλίμακα διά της οποίας κατέβηκε ο Θεός στη γη, αλλά και γέφυρα διά της οποίας μεταβαίνει ο άνθρωπος στον ουρανό, όπως εύστοχα σημειώνει ο υμνωδός. Κοσμοσωτήριο το γεγονός της γέννησής της, την οποία με κάθε λαμπρότητα εορτάζουμε σήμερα και πανηγυρίζουμε. Αναφωνούμε κι εμείς μαζί με τον Ανδρέα τον υμνογράφο, στο Θεοτοκίο της στ΄ ωδής του κανόνα της εορτής: «Με χρυσό θυμιατήριο έμοιασες, Θεοτόκε. Διότι, σαν άυλον πυρ, κατοίκησε στη γαστέρα σου ο Θείος Λόγος, με τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Και από αυτή φανερώθηκε σε μας με ανθρώπινη μορφή, ώ αγνή θεογεννήτωρ».

Χριστάκης Ευσταθίου, Θεολόγος

Print Friendly, PDF & Email

Share this post