Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου: Λειτουργίες – Κηρύγματα 17-21 Νοεμβρίου 2019

Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου: Λειτουργίες – Κηρύγματα 17-21 Νοεμβρίου 2019

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Καρπασίας κ. Χριστοφόρος την Κυριακή, 17 Νοεμβρίου 2019,  θα λειτουργήσει και κηρύξει στον Ιερό Ναό Παναγίας στο Κιβισίλι.

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος την Κυριακή, 17 Νοεμβρίου 2019,  θα λειτουργήσει και κηρύξει στον Ιερό Ναό Αποστόλου Φιλίππου στα Λατσιά. Την Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2019, θα χοροστατήσει και θα κηρύξει στο πανηγυρίζον παρεκκλήσι του Λυκείου Κύκκου Α΄. Την Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2019, θα λειτουργήσει και κηρύξει στο ίδιο πανηγυρίζον παρεκκλήσι.

Ο Πανοσιολογιώτατος Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αποστόλου Βαρνάβα Αρχιμανδρίτης Ιωάννης την Κυριακή, 17 Νοεμβρίου 2019, θα λειτουργήσει και κηρύξει στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου του ομώνυμου συνοικισμού στα Λατσιά.

Ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου π. Τριφύλλιος Ονησιφόρου την Κυριακή, 17 Νοεμβρίου 2019, θα λειτουργήσει και κηρύξει στον Ιερό Ναό Παναγίας Χρυσελεούσης στην Τσάδα. Την Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2019, θα λειτουργήσει και κηρύξει στον Ιερό Ναό Παναγίας Παλλουριωτίσσης (μικρή εκκλησία) στην  Παλλουριώτισσα.

 

Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου,
      15 Νοεμβρίου 2019

***********************************************************

Αποστολικό Ανάγνωσμα Γαλ. στ΄ 11-18

Αδελφοί, ίδετε πηλίκοις υμίν γράμμασιν έγραψα τη εμή χειρί. Όσοι θέλουσιν ευπροσωπήσαι εν σαρκί, ούτοι αναγκάζουσιν υμάς περιτέμνεσθαι, μόνον ίνα μη τω σταυρώ του Χριστού διώκονται. Ουδέ γαρ οι περιτετμημένοι αυτοί νόμον φυλάσσουσιν, αλλά θέλουσιν υμάς περιτέμνεσθαι, ίνα εν τη υμετέρα σαρκί καυχήσωνται. Εμοί δε μη γένοιτο καυχάσθαι ει μη εν τω σταυρώ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δι ου εμοί κόσμος εσταύρωται καγώ τω κόσμω. Εν γαρ Χριστώ Ιησού ούτε περιτομή τι ισχύει ούτε ακροβυστία, αλλά καινή κτίσις. Και όσοι τω κανόνι τούτω στοιχήσουσιν, ειρήνη έπ΄ αυτούς και έλεος, και επί τον Ισραήλ του Θεού. Του λοιπού κόπους μοι μηδείς παρεχέτω· εγώ γαρ τα στίγματα του Κυρίου Ιησού εν τω σώματι μου βαστάζω. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού μετά του πνεύματος υμών, αδελφοί· αμήν.

Νεοελληνική Απόδοση

Αδελφοί, κυττάξτε με πόσον μεγάλα γράμματα σας έγραψα με το ίδιο μου το χέρι . Όσοι θέλουν να φανούν ευάρεστοι στους ανθρώπους, αυτοί σας αναγκάζουν να περιτέμνεσθε, απλώς και μόνον για να μη καταδιώκωνται δια το κήρυγμα περί του σταυρού του Χριστού.Διότι ούτε αυτοί που περιτέμνονται, φυλάττουν τον νόμο, αλλά θέλουν να περιτέμνεστε σεις, δια να καυχηθούν για την συμμόρφωσίν σας εις ένα εξωτερικόν τύπον. Εις εμέ δε μη γένοιτο να καυχηθώ δια τίποτε άλλο παρά δια τον σταυρόν του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, δια του οποίου ο κόσμος είναι σταυρωμένος ως προς εμέ, και εγώ είμαι σταυρωμένος ως προς τον κόσμον. Διότι εν Χριστώ Ιησού ούτε η περιτομή ούτε η ακροβυστία έχουν αξία αλλά η νέα δημιουργία. Και όσοι βαδίσουν σύμφωνα με τον κανόνα τούτον, ειρήνη ας έλθη εις αυτούς και έλεος, και εις τον Ισραήλ του Θεού. Εις το εξής κανένας ας μη μου δημιουργεί προβλήματα διότι εγώ βαστάζω εις το σώμά μου τα σημάδια του Κυρίου Ιησού. Η χάρις του Κυρίου μας Ιησού Χριστού εύχομαι να είναι μαζύ σας αδελφοί. Αμήν

Ευαγγελικό Ανάγνωσμα:  Λουκ. ιβ΄16-21

Πρωτότυπο κείμενο

Εἶπεν ὁ Κύριος τήν παραβολὴν τάυτην· Ἀνθρώπου τινὸς πλουσίου εὐφόρησεν ἡ χώρα· καὶ διελογίζετο ἐν ἑαυτῷ, λέγων· Τί ποιήσω, ὅτι οὐκ ἔχω ποῦ συνάξω τοὺς καρπούς μου; Καὶ εἶπε· Τοῦτο ποιήσω· καθελῶ μου τὰς ἀποθήκας καὶ μείζονας οἰκοδομήσω, καὶ συνάξω ἐκεῖ πάντα τὰ γενήματά μου καὶ τὰ ἀγαθά μου, καὶ ἐρῶ τῇ ψυχῇ μου· Ψυχή, ἔχεις πολλὰ ἀγαθὰ κείμενα εἰς ἔτη πολλά· ἀναπαύου, φάγε, πίε, εὐφραίνου. Εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ Θεός· Ἄφρον, ταύτῃ τῇ νυκτὶ τὴν ψυχήν σου ἀπαιτοῦσιν ἀπὸ σοῦ· ἃ δὲ ἡτοίμασας τίνι ἔσται; Οὕτως ὁ θησαυρίζων ἑαυτῷ, καὶ μὴ εἰς Θεὸν πλουτῶν. Ταῦτα λέγων ἐφώνει· Ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν, ἀκουέτω.

Νεοελληνική Απόδοση

Είπε ο Κύριος την εξής παραβολή «Κάποιου πλούσιου ανθρώπου χωράφια έδωσαν άφθονη σοδειά. Κι εκείνος σκεφτόταν και έλεγε: τι να κάνω; Δεν έχω μέρος να συγκεντρώσω τα γεννήματά μου! Να τι θα κάνω, είπε. Θα γκρεμίσω τις αποθήκες μου και θα χτίσω μεγαλύτερες για να συγκεντρώσω εκεί όλη τη σοδειά μου και τα αγαθά μου. Και τότε θα πω στον εαυτό μου: τώρα, έχεις πολλά αγαθά, που αρκούν για χρόνια πολλά. Ξεκουράσου, τρώγε, πίνε, διασκέδαζε. Τότε του είπε ο Θεός: «ανόητε. Αυτή τη νύχτα θα παραδώσεις τη ζωή σου. Αυτά λοιπόν που ετοίμασες, σε ποιόν θα ανήκουν;». Αυτά, λοιπόν, παθαίνει όποιος μαζεύει πρόσκαιρους θησαυρούς και δεν πλουτίζει τον εαυτό του με ό,τι θέλει ο Θεός». Αφού τα είπε όλα αυτά, πρόσθεσε με έμφαση: «Όποιος έχει αυτιά για ν΄ακούει ας τα ακούει».

***********************************************************

ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

θ΄ ΛΟΥΚΑ

(Γαλ. στ΄ 11-18) (Λουκ. ιβ΄ 16-21)

Η εν Χριστώ καινή κτίση

                                             «Εμοί δε μη γένοιτο καυχάσθαι ει μη εν τω σταυρώ του Κυρίου»

 Η Εκκλησία προβάλλει σήμερα το ίδιο αποστολικό ανάγνωσμα με εκείνο της Κυριακής προ της Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Ο λόγος είναι για να μάς προετοιμάσει για την υποδοχή της μεγάλης εορτής των Χριστουγέννων, του μυστηρίου της Σάρκωσης του Θεού-Λόγου. Γνωρίζουμε ακόμα ότι όλα τα γεγονότα της Σάρκωσης του Κυρίου έχουν ένα ενιαίο χαρακτήρα. Παραπέμπουν στην Σταυρική Θυσία και την Ανάσταση του Χριστού. Άλλωστε, το βάθος της βυζαντινής εικόνας για τη Γέννηση του Κυρίου, επιβεβαιώνει και μαρτυρεί το γεγονός. Το μαύρο φόντο του Σπηλαίου εικονίζει το αδιαπέραστο σκοτάδι του Άδη. Το Θείο Βρέφος είναι περιλουσμένο με ανέσπερο φως, το οποίο διαπερνά και ακυρώνει το σκοτάδι του Άδη. Είναι ακόμα ξαπλωμένο το Βρέφος για να συνδέεται με τον ενταφιασμό του Μεγάλου Σαββάτου. Επίσης, τα σπάργανα του έχουν την μορφή των νεκρικών σαβάνων. Δεν είναι, λοιπόν, παράξενο που το ίδιο αποστολικό ανάγνωσμα που αναφέρεται στο Σταυρό του Κυρίου μάς προετοιμάζει να προσεγγίσουμε τον καινούργιο κόσμο, την «καινή κτίση», που ο Κύριος ξεδιπλώνει ενώπιον μας με το μυστήριο της Σάρκωσης.

Ο απόστολος Παύλος αναφέρεται σε συγκεκριμένες καταστάσεις που δημιουργούσαν κάποιοι για ν’ αποσπάσουν τους χριστιανούς της Γαλατίας από την ορθή πίστη και να τους εκτρέψουν από την οδό της σωτηρίας. Αυτοί, βέβαια, ξεφυτρώνουν παντού και πάντοτε, παρεμβάλλοντας εμπόδια και ενσπείροντας ζιζάνια στη διάδοση της αλήθειας του ευαγγελίου. Εκπροσωπούσαν τότε το Νόμο της Παλαιάς Διαθήκης προβάλλοντας το ηθικό του περιεχόμενο εις βάρος της αλήθειας ότι «ο νόμος παιδαγωγός ημών γέγονεν εις Χριστόν» (Γαλ. γ, 24).

Υποδεικνύει ο απόστολος Παύλος ότι όσοι χρησιμοποιούν το Νόμο για ν’ αναδείξουν την «αυτόνομη» αξία τους, είναι «οι εν σαρκί ευπροσωπούντες», «ίνα μη τω σταυρώ του Χριστού διώκονται». Ο Σταυρός του Κυρίου συνιστά την αυθεντικότερη έκφραση της ενυπόστατης αγάπης του Θεού, που προσφέρει τον εαυτό του θυσία «υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας». Ο Σταυρός βρίσκεται στον αντίποδα του ηθικά ή θρησκευτικά «αυτόνομου» ανθρώπου. Μαρτυρεί ότι ο εγωισμός και η φιλαυτία είναι καταστάσεις που παρεμβάλλονται ως τροχοπέδη στην έκφραση της θείας αγάπης. Γι’ αυτό και ο εγωισμός συνιστά φοβερό ολίσθημα από την υγιή πνευματική ζωή και αφήνει τελικά τον άνθρωπο στην οδυνηρή φάση της ακοινωνησίας και της απομόνωσης.

Η καύχηση

Η αποδοχή του Σταυρού του Κυρίου προσφέρει την πληρότητα στην ύπαρξη του ανθρώπου και τον αφήνει να εισέλθει στο χώρο της χαράς της αιώνιας ζωής. Αντίθετα, η αρνητική διάθεση απέναντι στην σταυρωμένη αγάπη του Χριστού, αφήνει τον άνθρωπο εγκλωβισμένο στα πιο τραγικά αδιέξοδα, βυθισμένο στο έρεβος της αμαρτίας και του θανάτου. Με τον σταυρό του Κυρίου αποκαλύπτεται η καταδίκη της αμαρτίας και θανατώνεται ο θάνατος ως οψώνιό της. Μεταστοιχειώνει το φθαρτό σε αφθαρσία και το θνητό σε αθανασία. Με την Ανάσταση του Κυρίου, μαρτυρείται η εξαφάνιση του θανάτου. Σ’ αυτό ακριβώς το σωτηριολογικό γεγονός θεμελιώνεται η καύχηση του αποστόλου Παύλου και όλων των πιστών για τον Σταυρό του Κυρίου. «Εμοί δε μη γένοιτο καυχάσθαι ει μη εν τω σταυρώ του Κυρίου».

Η καινή κτίση

Η Ανάσταση του Κυρίου αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της Εκκλησίας. Πρόκειται για την προσφορά της «καινής κτίσεως και ζωής», ως έκφραση κοινωνίας αγάπης που εδραιώνεται ως νέα πραγματικότητα που ακυρώνει το κράτος της φθοράς και του θανάτου. Επειδή ακριβώς Σταυρός και Ανάσταση είναι άρρηκτα συνδεδεμένες πραγματικότητες, ο απόστολος Παύλος προσκαλεί κάθε άνθρωπο ν’ αποδέχεται τον Σταυρό του Κυρίου, ώστε να «σταυρώνεται» ο κόσμος της «εν σαρκί ευπροσωπήσεως», δηλαδή να μεταστοιχειώνονται η εγωκεντρικότητα και η αυτάρκεια σε αγάπη και ταπείνωση. Ειδικότερα, σ’ ένα μεγαλείο ανάβασης, ο απόστολος Παύλος προβάλλει την καινή κτίση της Ανάστασης, που ξεδιπλώνεται τόσο όμορφα στο λειτουργικό χώρο της Εκκλησίας, με την ένωση του ανθρώπου με τον Θεό, την μετοχή του στο Σώμα και το Αίμα του Κυρίου. Η προσέγγιση του ανθρώπου στην «καινή κτίση» τον αφήνει να βιώνει το γεγονός της Ανάστασης ως «ξανασήκωμα» Ό,τι είναι ρημαγμένο μέσα του από την αμαρτία αναστηλώνεται και γίνεται καινούργιο.

Αγαπητοί αδελφοί, τέτοια θεία και υψηλά βιώματα είχαν και οι άγιοι της Εκκλησίας μας, όπως ο επίσκοπος Νεοκαισαρείας Γρηγόριος, και ο αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Γεννάδιος, των οποίων τη μνήμη τιμούμε σήμερα. Οι αναστάσιμες εμπειρίες τούς έσπρωξαν να ψηλαφήσουν τις κορυφογραμμές της «καινής κτίσης» και να δώσουν την πιο αυθεντική μαρτυρία. Ας μιμηθούμε κι εμείς το παράδειγμά τους. Γένοιτο.

Χριστάκης Ευσταθίου, Θεολόγος

Print Friendly, PDF & Email

Share this post