Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου: Λειτουργίες – Κηρύγματα 5-8 Δεκεμβρίου 2019

Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου: Λειτουργίες – Κηρύγματα 5-8 Δεκεμβρίου 2019

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Καρπασίας κ. Χριστοφόρος την Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2019, το εσπέρας, θα χοροστατήσει και κηρύξει κατά την ακολουθία του Εσπερινού στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στην Έγκωμη. Την επομένη, το πρωΐ, θα λειτουργήσει και κηρύξει στον ίδιο πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό. Την Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2019, θα λειτουργήσει και κηρύξει στον Ιερό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα στη Δασούπολη.

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος την Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2019, το εσπέρας, θα χοροστατήσει και κηρύξει κατά την ακολουθία του Εσπερινού στον Ιερό Ναο Αγίου Χαραλάμπους Νέου Χωριού Κυθρέας στην Αγλαντζιά, όπου οι εκτοπισμένοι κάτοικοι Νέου Χωριού και Τραχωνίου Κυθρέας θα εορτάσουν τον Άγιο Νικόλαο. Την Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2019, θα λειτουργήσει και κηρύξει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Λυκαβηττού στη Λευκωσία. Την Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2019, θα λειτουργήσει και κηρύξει στον Ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέα στο συνοικισμό Στροβόλου 3, όπου οι εκτοπισμένοι Κυθρεώτες θα εορτάσουν την Αγία Άννα Συρκανιάς.

Ο Πανοσιολογιώτατος Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αποστόλου Βαρνάβα Αρχιμανδρίτης Ιωάννης την Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2019, θα λειτουργήσει και κηρύξει στο ιερό Παρεκκλήσιον Αγίας Τριάδος του Παγκύπριου Γυμνασίου. Ακολούθως θα προστεί του Μνημοσύνου του Προέδρου και των Μελών της Φιλοπτώχου αδελφότητος Λευκωσίας. Το Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2019, θα λειτουργήσει και κηρύξει στην Ιερά Μονή Αποστόλου Βαρνάβα στη Σαλαμίνα.  

Ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου π. Τριφύλλιος Ονησιφόρου την Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2019, θα λειτουργήσει και κηρύξει στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου στο Στρόβολο.

Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου,
      5 Δεκεμβρίου 2019

*********************************

Αποστολικό Ανάγνωσμα: Εφεσ. δ΄ 1-7

Ἀδελφοί, παρακαλῶ ὑμᾶς ἐγὼ ὁ δέσμιος ἐν Κυρίῳ ἀξίως περιπατῆσαι τῆς κλήσεως ἧς ἐκλήθητε, μετὰ πάσης ταπεινοφροσύνης καὶ πραΰτητος, μετὰ μακροθυμίας, ἀνεχόμενοι ἀλλήλων ἐν ἀγάπῃ, σπουδάζοντες τηρεῖν τὴν ἑνότητα τοῦ πνεύματος ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης· ἓν σῶμα καὶ ἓν Πνεῦμα, καθὼς καὶ ἐκλήθητε ἐν μιᾷ ἐλπίδι τῆς κλήσεως ὑμῶν· εἷς Κύριος, μία πίστις, ἓν βάπτισμα· εἷς Θεὸς καὶ Πατὴρ πάντων, ὁ ἐπὶ πάντων καὶ διὰ πάντων καὶ ἐν πᾶσιν ὑμῖν. Ἑνὶ δὲ ἑκάστῳ ἡμῶν ἐδόθη ἡ χάρις κατὰ τὸ μέτρον τῆς δωρεᾶς τοῦ Χριστοῦ. 

Νεοελληνική Απόδοση

Σας προτρέπω, λοιπόν, εγώ ο φυλακισμένος για τον Kύριο, να ζείτε αντάξια με την κλήση που λάβατε. Nα συμπεριφέρεστε με πολλή ταπεινοφροσύνη, πραότητα και μακροθυμία, και με αγάπη να ανέχεστε ο ένας τον άλλο. Nα φροντίζετε με ζήλο να διατηρείτε την ενότητα του Πνεύματος με συνδετικό κρίκο την ειρήνη. Ένα είναι το Σώμα του Xριστού κι ένα το Πνεύμα, όπως είναι μία και η ελπίδα που κληθήκατε να έχετε σαν αντικείμενο της πρόσκλησής σας. Ένας Kύριος υπάρχει, μία πίστη, ένα βάφτισμα. Ένας είναι ο Θεός και Πατέρας όλων μας, που βρίσκεται πάνω απ’ όλους μας κι ενεργεί χρησιμοποιώντας όλους μας και ανάμεσα σε όλους μας. Kαι στον καθένα από μας ξεχωριστά δόθηκε η χάρη, σύμφωνα με το μέτρο της δωρεάς του Xριστού.

Ευαγγελικό Ανάγνωσμα: Λουκ. ιγ΄ 10-17

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἦν διδάσκων ὁ Ἰησοῦς ἐν μιᾷ τῶν συναγωγῶν ἐν τοῖς σάββασι. καὶ ἰδοὺ γυνὴ ἦν πνεῦμα ἔχουσα ἀσθενείας ἔτη δέκα καὶ ὀκτώ, καὶ ἦν συγκύπτουσα καὶ μὴ δυναμένη ἀνακύψαι εἰς τὸ παντελές. ἰδὼν δὲ αὐτὴν ὁ Ἰησοῦς προσεφώνησε καὶ εἶπεν αὐτῇ· Γύναι, ἀπολέλυσαι τῆς ἀσθενείας σου· καὶ ἐπέθηκεν αὐτῇ τὰς χεῖρας· καὶ παραχρῆμα ἀνωρθώθη καὶ ἐδόξαζε τὸν Θεόν. ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἀρχισυνάγωγος, ἀγανακτῶν ὅτι τῷ σαββάτῳ ἐθεράπευσεν ὁ Ἰησοῦς, ἔλεγε τῷ ὄχλῳ· Ἓξ ἡμέραι εἰσὶν ἐν αἷς δεῖ ἐργάζεσθαι· ἐν ταύταις οὖν ἐρχόμενοι θεραπεύεσθε, καὶ μὴ τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου. ἀπεκρίθη οὖν αὐτῷ ὁ Κύριος καὶ εἶπεν· Ὑποκριτά· ἕκαστος ὑμῶν τῷ σαββάτῳ οὐ λύει τὸν βοῦν αὐτοῦ ἢ τὸν ὄνον ἀπὸ τῆς φάτνης καὶ ἀπαγαγὼν ποτίζει; ταύτην δὲ, θυγατέρα Ἀβραὰμ οὖσαν, ἣν ἔδησεν ὁ σατανᾶς ἰδοὺ δέκα καὶ ὀκτὼ ἔτη, οὐκ ἔδει λυθῆναι ἀπὸ τοῦ δεσμοῦ τούτου τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου; καὶ ταῦτα λέγοντος αὐτοῦ κατῃσχύνοντο πάντες οἱ ἀντικείμενοι αὐτῷ, καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἔχαιρεν ἐπὶ πᾶσι τοῖς ἐνδόξοις τοῖς γινομένοις ὑπ’ αὐτοῦ.

Νεοελληνική Απόδοση

Ένα Σάββατο, πάλι, δίδασκε ο Iησούς σε μια από τις συναγωγές. Eκεί, λοιπόν, ήταν και μια γυναίκα, η οποία κατεχόταν από ένα πνεύμα που την κρατούσε άρρωστη για δεκαοχτώ χρόνια, και ήταν κυρτωμένη και δεν μπορούσε να ορθώσει ολότελα το σώμα της. Όταν, λοιπόν, την είδε ο Iησούς, τη χαιρέτησε και της είπε: “Γυναίκα, ελεύθερη είσαι πια από την αρρώστια σου”. Aκούμπησε έπειτα τα χέρια του πάνω της, κι αμέσως εκείνη στάθηκε όρθια και δοξολογούσε το Θεό. Πήρε τότε το λόγο ο αρχισυνάγωγος και με αγανάκτηση, επειδή θεράπευσε ο Iησούς τη μέρα του Σαββάτου, έλεγε στο πλήθος: “Yπάρχουν έξι μέρες κατά τις οποίες πρέπει να εργάζεται κανείς. Aυτές τις μέρες, λοιπόν, να έρχεστε και να θεραπεύεστε κι όχι τη μέρα του Σαββάτου”! Tου αποκρίθηκε, όμως, ο Kύριος και είπε: “Yποκριτή! O καθένας από σας δε λύνει μήπως τη μέρα του Σαββάτου το βόδι του ή το γαϊδούρι του από το παχνί και πάει και το ποτίζει; Kι αυτή, που είναι θυγατέρα του Aβραάμ, και που την έδεσε ο Σατανάς εδώ και δεκαοχτώ, τώρα, χρόνια, δεν έπρεπε τάχα να λυθεί από το δέσιμο αυτό την ημέρα του Σαββάτου;” Kαι μ’ αυτά που έλεγε καταντροπιάζονταν όλοι εκείνοι που εναντιώνονταν σ’ αυτόν, ενώ ο κόσμος όλος χαιρόταν για όλα τα θαυμαστά πράγματα που αυτός έκαμνε.

**************************************************

ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Ι΄ ΛΟΥΚΑ – ΚΕ’  ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

(Εφεσ. δ΄ 1-7) (Λουκ. ιγ΄ 10-17)

Ουράνια πυξίδα

                                                                                         «αξίως περιπατήσαι της κλήσεως»

Στο σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα ο Παύλος καλεί όλους τους ανθρώπους «αξίως περιπατήσαι της κλήσεως, ής εκλήθησαν». Δηλαδή να αξιωθούν να βαδίζουν στη ζωή τους σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, το οποίο οδηγεί στην εν Χριστώ σωτηρία. Ακριβώς, στο Πρόσωπο του Χριστού ανακεφαλαιώνεται η χάρη του Θεού που καθιστά τον άνθρωπο «συμμέτοχον της Βασιλείας του Θεού εν Χριστώ».

«Αξίως περιπατήσαι»

Τι σημαίνει όμως για τον άνθρωπο να περιπατεί στη ζωή του, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού; Ο απόστολος Παύλος αναφέρεται και σε άλλες περιπτώσεις για την ευλογημένη αυτή πορεία του ανθρώπου, που είναι απόλυτα συμβατή με το Ευαγγέλιο του Χριστού. Όλη η επίγεια πορεία του ανθρώπου δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια κατεύθυνση πλήρους εμπιστοσύνης και παράδοσης όλης της ύπαρξης του ανθρώπου στην αγάπη του Θεού. Αυτό σημαίνει ότι η προσφορά αγάπης μεταβάλλεται σε τρόπο καθημερινής έκφρασης και ζωής. Μάλιστα, ο απόστολος Παύλος αναφέρεται προσωπικά στην περίπτωσή του, που συνιστά υπόδειγμα υπέρβασης του ατομισμού και της εγωπάθειας. Όταν γράφει την επιστολή στους Εφεσίους είναι φυλακισμένος στη Ρώμη για το όνομα του Χριστού. Από τη θέση αυτή δεν παρακαλεί τους χριστιανούς της Εφέσου για οτιδήποτε άλλο παρά να βαδίζουν σύμφωνα με την κλήση του Θεού και το θέλημά του, όπως αυτό αυθεντικά απορρέει από την κοινωνία της εν Χριστώ αγάπης. Ο απόστολος Παύλος δεν ευαισθητοποιείται σ’ αυτό το κομμάτι εν ονόματι  της οποιασδήποτε προσωπικής ή κοινωνικής βελτίωσης των πραγμάτων, αλλά για να καταστεί ο άνθρωπος άξιος της ανώτερης κλήσης του Θεού και μέτοχος της ουράνιας κληρονομίας. Να φανερωθεί μέσα του η εν Χριστώ καινή ζωή, η οποία υπερβαίνει τα οποιαδήποτε εγκόσμια σχήματα και αποκαλύπτει ένα νέο τρόπο ύπαρξης, όπως αυτός μορφοποιείται μέσα στο Σώμα του Χριστού, την Εκκλησία. Η πορεία αυτή δεν έχει προσωρινό αλλά αιώνιο χαρακτήρα, γι’ αυτό προσλαμβάνει ανάλογη αξία και περιεχόμενο.

Το «αξίως περιπατήσαι διά της πίστεως», φανερώνει μια πορεία που δεν περιορίζεται στα επίγεια και προσωρινά, αλλά επεκτείνεται σε μια μελλοντική πραγματικότητα. Ωστόσο, αυτή η πορεία εκφράζεται και στο παρόν και μάλιστα εδράζεται σε εντελώς διαφορετικές βάσεις απ’ εκείνες που επιλέγει ο κόσμος.  Γι’ αυτό και ο απόστολος Παύλος αναφέρεται συγκεκριμένα σε μια πορεία «μετά πάσης ταπεινοφροσύνης και πραότητος και μακροθυμίας». Η ταπεινοφροσύνη συνιστά την υπέρβαση και τη μεταποίηση της εγωκεντρικότητας, η οποία είναι η αιτία όλων των αδιεξόδων και των εμπλοκών. Άλλωστε, κατ’ εξοχή υπόδειγμα πραότητος και υπομονής, δεν θα μπορούσε να ήταν άλλο από τον ίδιο τον Κύριο, ο οποίος ακόμα και την αγάπη του ποτέ δεν την επιβάλλει στον άνθρωπο. Ο Θεός προσφέρει αυθεντικό δείγμα ταπεινότητας, όταν προσφέρει την εσταυρωμένη αγάπη του για να υπερυψώσει τον άνθρωπο στην περιοχή της παρουσίας του. Με την ταπείνωση αχρηστεύεται ο εγωισμός, με την πραότητα ο άνθρωπος αποβάλλει την οργή, τον θυμό στις σχέσεις με το συνάνθρωπό του και με την μακροθυμία υπερβαίνει τις όποιες αναταράξεις προκαλούν στη ζωή οι δυνάμεις του κακού και της αμαρτίας. Ο μακρόθυμος είναι πάντα επιεικής και συγχωρητικός. «Ανεχόμενοι αλλήλων εν αγάπη». Όταν οι καταστάσεις της ζωής προκαλούν διαιρέσεις και διχόνοιες ανάμεσα στους ανθρώπους, τότε η αγάπη του Χριστού αποκαθιστά την ενότητα και την μεταξύ τους αδελφότητα στην πραγματικότητα της κοινωνίας προσώπων.

Ενότητα του Πνεύματος

Η συνάντηση Θεού και ανθρώπου συντελείται στον χώρο της Εκκλησίας. «Ουδείς δύναται ειπείν Κύριον Ιησούν ει μη εν Πνεύματι Αγίω» (Α΄ Κορ. ιβ΄ 3). Το Άγιο Πνεύμα όλον συγκροτεί τον θεσμό της Εκκλησίας. Στο μυστήριο της πραγματοποιείται η βαθύτερη ενότητα και εδραιώνεται η αληθινή ειρήνη ως σχέση ζωής. «Διά γαρ τούτο το Πνεύμα εδόθη, ίνα τους γένει και τρόποις διαφόροις διεστηκότας ενώση», σημειώνει η μεγάλη μορφή του Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Ο άνθρωπος στο λειτουργικό χώρο της Εκκλησίας γεύεται εμπειρικά της αγάπης του Θεού που ενσταλάζει στην καρδιά του το Άγιο Πνεύμα.

Αγαπητοί αδελφοί, ο Θεός δίνεται στους ανθρώπους ως δυνατότητα ζωής ανάλογα με την δεκτικότητα τους, τη δίψα που τους διακατέχει για να ενωθούν μαζί του. Ο Θεός προσφέρει την «πηγή ύδατος αλλομένου εις ζωήν αιώνιον» (Ιω. δ΄ 14) ώστε οι άνθρωποι που εγκολπώνονται την αγάπη του να δροσίζουν ολόκληρο τον κόσμο. Το μέτρο της δωρεάς του Θεού εξαρτάται από τον ίδιο τον άνθρωπο κατά πόσο και σε ποιο βαθμό είναι έτοιμος να δεχθεί την χάρη του Θεού και αυτή να πλημμυρίσει την ύπαρξή του. Το παράδειγμα των αγίων μορφών που τιμά η Εκκλησία μας σήμερα, του Παταπίου του οσίου, του Σωσθένη, του Απολλώ, του Κηφά, του Τυχικού, του Επαφρόδιτου, του Σωφρόνιου και του Δαμιανού, μπορεί να λειτουργήσει ως οδοδείκτης και στη δική μας πνευματική πορεία. Άφησαν τον εαυτό τους να καταστεί δοχείο της χάριτος του Θεού, σύμφωνα με τις παραινέσεις του Παύλου. Ας τους τιμήσουμε μιμούμενοι τις αρετές τους.

Χριστάκης Ευσταθίου, θεολόγος

Print Friendly, PDF & Email

Share this post