Καθεδρικός Ναός Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου: Παρακολουθήστε την Θ΄ Ώρα και Προηγιασμένη Θεία Λειτουργἴα Μεγάλης Τρίτης (14/04/2020)