Ιερατική Σχολή “Απόστολος Βαρνάβας”

Ιερατική Σχολή “Απόστολος Βαρνάβας”

Διοίκηση – Προσωπικό της Σχολής

Ἐφορεία τῆς Σχολῆς

Πρόεδρος: Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς κ. Ἠσαΐας.

Ἀντιπρόεδρος: Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου καί Τηλλυρίας κ. Νικηφόρος.

Μέλη: Δρ. Ἀνέστης Κεσελόπουλος, Ὁμότιμος Καθηγητής Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καί Καθηγητής Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Δρ. Σταῦρος Φωτίου, Καθηγητής Πανεπιστημίου Κύπρου.

Διευθυντὴς: Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης Δρ. Βενέδικτος Ἰωάννου.

Διδακτικό προσωπικόἈρχιμανδρίτης Δρ. Βενέδικτος Ἰωάννου, Ἀρχιμανδρίτης Αὐγουστῖνος Κκαρᾶς, Πρωτ. Δρ. Θεμιστοκλῆς Χατζηϊωάννου, Πρωτ. Παρασκευᾶς Παπαμιχαήλ, Πρωτ. Δημήτριος Δημοσθένους, Πρωτ. Χριστόδουλος Χριστοδούλου, Πρωτ.  Παναγιώτης Πίπης, Πρωτ. ᾿Ηλίας Κουτραφούρης, Πρωτ. Νικόλαος Κούτσιος, Οἰκον. Δρ. Παρασκευᾶς Ἀγάθωνος, Δρ. Χαράλαμπος Χοτζάκογλου, Δρ. Ἰωάννης Μπέκος, Δρ. Ἔρικ Σεργίου, Δρ. Γεώργιος Κουννούσιης, Κασσιανός Κούρρης, Ἀντώνης Χαραλάμπους, Ἀβραάμ Σάββα, Δρ. Χριστίνα Κάκκουρα καί Παναγιῶτα Παπαδοπούλου.

Γραμματεύς: Κωνσταντίνος Λοϊζου.

Βιβλιοθήκη: Ὑπεύθυνοι: Δέσποινα Λοΐζου, Βασίλης Βασιλείου, Ἀνδρέας Ἰωάννου.

Ταχυδρ. διεύθ.: Στέλιου Χατζηπετρῆ 85, Στρόβολος 2057, T.Θ. 24833, 1304 Λευκωσία. ἡλεκτρ. διεύθ. (e-mail): [email protected], ἰστοσελίς: http://ieratiki.cy.net/, τηλ.: 22590333 καὶ 22590643, τηλεομ.: 22590183.

Print Friendly, PDF & Email

Share this post