Χαιρετισμός του Μακαριωτάτου κατά την τελετή λήξεως των μαθημάτων της Ιερατικής Σχολής «Απ. Βαρνάβας»

Χαιρετισμός του Μακαριωτάτου κατά την τελετή λήξεως των μαθημάτων της Ιερατικής Σχολής «Απ. Βαρνάβας»

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Α.Μ. ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΕΩΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ»

Με τη Χάρη και τη βοήθεια του Θεού, η Ιερατική Σχολή συμπληρώνει ακόμη ένα έτος καρποφόρου λειτουργίας και παραδίδει σήμερα στη Μητέρα Εκκλησία νέους εργάτες προκειμένου να εργασθούν με ζήλο στον αμπελώνα τού Κυρίου.


Στρατευόμενη πάντοτε είναι η επί γης Εκκλησία του Χριστού και στρατιώτες τής Εκκλησίας είναι ο κλήρος και δη ο εφημεριακός. Αυτός είναι διδάσκαλος της αληθείας, παιδαγωγός εις Χριστόν, ποιμήν ψυχών και σωμάτων, λειτουργός των φρικτών Μυστηρίων του Θεού.

Με πολλή προσοχή ακούσαμε τη λογοδοσία του Διευθυντή της Ιερατικής Σχολής. Παρά τις δυσκολίες και τα προβλήματα που υπάρχουν ή που προκύπτουν επαινούμε τη φιλότιμη προσπάθεια για την αρτιότερη λειτουργία της Σχολής, εκ μέρους του Διευθυντή, πανοσιολογιωτάτου αρχιμανδρίτου π. Βενεδίκτου και των Καθηγητών, τους οποίους θερμώς συγχαίρομε και ευχαριστούμε. Ταυτόχρονα εκφράζομεν την ευαρέσκειά μας προς την Εφορία της Σχολής για το επιτελούμενο έργο.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να μεταφερθούμε χρόνια πίσω, και να αναγνώσω ένα μικρό απόσπασμα ομιλίας του αειμνήστου αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ , προς τους μαθητές της Ιερατικής Σχολής, επί τη τη λήξει των μαθημάτων, στις 25 Ιουνίου 1972, στο οποίο ετόνιζε: “Ενθαρρύνει ημάς η ιδέα ιδρύσεως Θεολογικής Σχολής προς παροχήν ανωτέρας μορφώσεως. Χαίρω, διότι η ιδέα ή μάλλον η απόφασις περί ιδρύσεως Θεολογικής Σχολής υλοποιείται εντός του τρέχοντος έτους. Έχουσα η Εκκλησία Κύπρου, παραλλήλως προς την Ιερατικήν αυτήν Σχολήν, Ανώτατον Θεολογικόν Ίδρυμα, θα δυνηθή να ακτινοβολήση και να εκπέμψη το φως της Ορθοδοξίας πολύ πέραν των Κυπριακών ορίων”.

Σαράντα και τρία χρόνια μετά, είμαι στην πολύ ευχάριστη θέση να σάς αναγγείλω, με αισθήματα βαθύτατης πνευματικής συγκίνησης, ότι ακολουθών τους οραματισμούς Εκείνου, η ίδρυση και η λειτουργία τής Θεολογικής Σχολής, από όραμα πνευματικό θα γίνει πράξη, από του προσεχούς ακαδημαϊκού έτους.

Ήδη απέστειλα και γράμμα αδελφικό προς την Αυτού Παναγιότητα τον αρχιεπίσκοπο Νέας Ρώμης και Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, δια τού οποίου τον ενημέρωσα δεόντως ότι ο καθ’ ημάς αγιότατος και αποστολικός θρόνος τού αποστόλου και γενναιομάρτυρος Βαρνάβα, και ημείς προσωπικώς, αποφασίσαμε την ίδρυση και λειτουργία από του προσεχούς ακαδημαϊκού έτους, Θεολογικής Σχολής.

Η Θεολογική Σχολή της Εκκλησίας της Κύπρου, “ἀφιεροῦται τῇ πανσωστικῇ Ἁγίᾳ Τριάδι”, και θα στεγάζεται στα παρά την Ιεράν Αρχιεπισκοπήν, προς τούτο αποκατασταθέντα διατηρητέα κτήρια. Εις αυτήν θα γίνωνται δεκτοί απόφοιτοι σχολών Μέσης Παιδείας, διακρινόμενοι για την ευσέβεια και το ήθος τους και επιθυμούντες να υπηρετήσουν την Εκκλησία. Θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια, ώστε η Σχολή να αναδειχθεί σε τηλαυγή φάρο δια την πνευματικώς και ηθικώς κλυδωνιζόμενη κοινωνία μας. Από αυτήν θα εξέρχονται εργάτες στον αμπελώνα του Κυρίου, με ανώτερη μόρφωση, συντελεστική στην ανύψωση του θεολογικού και πνευματικού επιπέδου του λαού.

Η Σχολή θα είναι υψηλού επιπέδου και θα δύναται να παρέχει στους φοιτητές της, κληρικούς και λαϊκούς, πλήρη θεολογική κατάρτιση. Αποβλέπομε στην επιστημονική κατάρτιση των τροφίμων τής Σχολής και μέσω αυτής στη βίωση της υψηλής έννοιας τής Ορθοδοξίας, όπως αυτή διαμορφώθηκε μέσω των Οικουμενικών Συνόδων και τής Ιεράς μας Παραδόσεως. Μία τέτοια Πανεπιστημιακού επιπέδου Σχολή, μεγάλως και ποικίλως θα συμβάλει στην εξύψωση της αίγλης της Εκκλησίας και του πολυσχιδούς της έργου, πέραν των κυπριακών ορίων και ιδίως προς την κατεύθυνση των Πατριαρχείων της Μέσης Ανατολής καθώς και της Αφρικανικής ηπείρου.

Δοξολογίες και ευχαριστίες αναπέμπουμε προς τον Ύψιστο, ο οποίος ευλόγησε την προσπάθεια μας και τον ιερό μας αυτό πόθο. Πιστεύω ακράδαντα ότι και η Θεία Χάρις θα επευλογεί συνεχώς το έργο μας, και η Θεολογική Σχολή θα κραταιούται και θα καρποφορεί πλουσίως, χρόνο με τον χρόνο, επ’αγαθώ τού ποιμνίου μας και της τλήμονος πατρίδας μας.

Και τώρα ο λόγος προς σάς, αγαπητοί μου τελειόφοιτοι. Με αισθήματα αγάπης και συγκίνησης επευλογούμε την έξοδο σας από την τροφόν Ιερατικήν Σχολήν, η οποία “ἐξέθρεψεν ὑμᾶς δόγμασιν Κυρίου ἢ γάλακτι”. Θα πρέπει καλώς να γνωρίζετε ότι η λειτουργική ζωή της Εκκλησίας, δηλαδή τα Ιερά μυστήρια και οι ακολουθίες καλλιεργούν την εκκλησιαστική συνείδηση ενώ η θεολογική παιδεία αποτελεί την εγγύηση του κατ’ επίγνωση ζήλου και της διάκρισης, χαρίσματα βασικά κάθε κληρικού. Στο στάδιο του βίου θα αντιπαλαίσετε με τον κοσμοκράτορα του αιώνος τούτου. Σήμερα η αμαρτία επαίρεται και περισσεύει. Σεις όμως μη πτοείσθε και μη δειλιάτε, γνωρίζοντας ότι όπου “ἐπλεόνασεν ἡ ἁμαρτία ὑπερεπερίσσευσεν ἡ Χάρις” (Ρωμ. 5, 20). Γι’ αυτό και καλείσθε να οπλιστείτε με “τήν μάχαιραν τοῦ Πνεύματος, ὃ ἐστι ρῆμα Θεοῦ” (Εφ.6, 17) και θα εκπληρώσετε με επιτυχία την ιερή σας αποστολή.

Η πλέον τιμητική προσφώνηση θα είναι όταν οι πιστοί θα σας αποκαλούν “πάτερ μου”, δηλαδή θα αναθέτουν σε σας την πνευματική πατρότητα και θα αναμένουν από σας την πνευματική καθοδήγηση και σωτηρία τους. Ο πνευματικός πατέρας αναγεννά τους ανθρώπους με τη διακονία του λόγου και του ποιμαντικού έργου του, στις πονεμένες ψυχές των ανθρώπων, γι’ αυτό και “οἱ καλῶς προεστῶτες πρεσβύτεροι διπλῆς τιμῆς ἀξιούσθωσαν, μάλιστα οἱ κοπιῶντες ἐν λόγῳ καί διδασκαλίᾳ” (Α Τιμ. 5, 17).

Το καθήκον σας ως κληρικών αποβαίνει επιτακτικώτερον καθ’ ότι το βόρειο τμήμα της ελληνικής γης της Κύπρου παραμένει ακόμα κατεχόμενο. Η Ελευθερία και η Δικαιοσύνη είναι ευαγγελικές αρχές, για τις οποίες οφείλουμε να αγωνιζόμαστε. Έχοντας τέτοια παρακαταθήκη καλείσθε να στερεώσετε την πίστη στη δικαιοσύνη του Κυρίου και να φανήτε αντάξιοι των προσδοκιών του πονεμένου κυπριακού λαού.

Επικαλούμενος δαψιλείς τις ευλογίες του Θεού τόσο προς εσάς τους αποφοίτους όσο και προς όλους τους ιεροσπουδαστές της Σχολής, εύχομαι πρόοδο και κάθε καρποφορία στον αμπελώνα τού Κυρίου.

Ιερατική Σχολή του Αποστόλου Βαρνάβα,
25 Ιουνίου 2015

Print Friendly, PDF & Email

Share this post