Θρησκευτικός Τουρισμός: προκλήσεις και προοπτικές ανάπτυξης στην Κύπρο (Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2022)

Θρησκευτικός Τουρισμός: προκλήσεις και προοπτικές ανάπτυξης στην Κύπρο (Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2022)

Το Τμήμα ∆ιοίκησης Τουρισμού και Φιλοξενίας, της Σχολής ∆ιοίκησης Τουρισμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου σας προσκαλεί σε εσπερίδα με θέμα:

Θρησκευτικός Τουρισμός: προκλήσεις και προοπτικές ανάπτυξης στην Κύπρο

Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022, ώρα 18:00–21:00

Αμφιθέατρο 1, Κτήριο Τάσσος Παπαδόπουλος, Οδός Θέμιδος και Ιφιγενείας γωνία, Λεμεσός

Συνδιοργάνωση Εσπερίδας: Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού και Φιλοξενίας και Συνοδικόν Γραφείον Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της Εκκλησίας Κύπρου.

 

Πρόγραμμα Εσπερίδας

18:00–18:20 Χαιρετισμοί:

– Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος

– κ. Χριστόδουλος Παπαχριστοδούλου, εκ μέρους του Υφυπουργού Τουρισμού κ. Σάββα Περδίου.

– ∆ρ. Αντώνης Θεοχάρους, Αναπληρωτής Καθηγητής, Συντονιστής Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού και Φιλοξενίας, ΤΕΠΑΚ.

 

18:20–18:45 Οι δράσεις για την αναβάθμιση του Θρησκευτικού Τουρισμού από την Εκκλησία της Κύπρου:

– Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος, Πρόεδρος του Συνοδικού Γραφείου Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της Εκκλησίας Κύπρου, Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου.

18:45–19:05 Το πλάνο και οι ενέργειες του Υφυπουργείου Τουρισμού για την ανάπτυξη Θρησκευτικού Τουρισμού στην Κύπρο:

– κ. Χριστόδουλος Παπαχριστοδούλου, Λειτουργός Θεμάτων Θρησκευτικού Τουρισμού, Υφυπουργείο Τουρισμού Κύπρου.

19:05–19:25 Ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού μέσα από την ψηφιοποίηση και ανάδειξη της υλικής και άυλης Εκκλησιαστικής & Πολιτιστικής Κληρονομιάς:

– ∆ρ. Βασίλειος ∆ρακονάκης, Εκτελεστικός Διευθυντής, Σωματείο Φιλοκαλία (Κύριος Δικαιούχος της πράξης Re-Cult Magnum).

19:25–20:45 Φόρουμ Συζήτησης – Συντονισμός από το θεολόγο/ δημοσιογράφο κ. Σωτήρη Νικηφόρου.

 

Συμμετέχουν: 

– Συνοδικόν Γραφείον Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της Εκκλησίας Κύπρου, Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος

– Υφυπουργείο Τουρισμού, κ. Χριστόδουλος Παπαχριστοδούλου, Λειτουργός

– Σύνδεσμος Τουριστικών Πρακτόρων Κύπρου (ACTA) κ. Βασίλης Σταματάρης, Πρόεδρος του Συνδέσμου

– Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου (ΣΤΕΚ), κα Χρυσαίμιλη Ψηλογένη Γενική ∆ιευθύντρια του Συνδέσμου

– Παγκύπριος Σύνδεσμος ∆ιευθυντών Ξενοδοχείων (ΠΑΣΥ∆ΙΞΕ) κ. Χρίστος Τζιαμπάζης Μέλος ∆ιοικητικού Συμβουλίου

– Σύνδεσμος Ξεναγών, κα Ζωή Αναστασίου, Γραμματέας του ∆ιοικητικού Συμβουλίου

– Σωματείο Φιλοκαλία, ∆ρ. Βασίλης ∆ρακονάκης, Εκτελεστικός ∆ιευθυντής Σωματείου

– Ερευνητικό Κέντρο Ηράκλειτος, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Αναπληρωτής Καθηγητής Αντώνης Θεοχάρους, Συντονιστής Ερευνητικού Κέντρου

 

20:45–21:00 Καταληκτικά Σχόλια/ Συμπεράσματα

21:00 ∆εξίωση

 

Κεντρικός Ομιλητής

Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος

Ο Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος ἐγεννήθη ἐν Λάρνακι Λαπήθου τῆς Ἐπαρχίας Κυρηνείας τὴν 25ην Φεβρουαρίου 1968. Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστηµίου Ἀθηνῶν (1990). Παρηκολούθησε μεταπτυχιακὰς σπουδὰς εἰς τὸ University of Birmingham καὶ εἰς τὸ Selly Oak College, Ἀγγλίας (1994), καὶ εἰς τὸ Πανεπιστήµιον Ἀθηνῶν (1996).Εἶναι διπλωµατοῦχος τοῦ Πανεπιστηµίου Ἀθηνῶν εἰς θέµατα Πατρολογίας, κατόπιν δηµοσίας ὑποστηρίξεως Εἰδικῆς Μελέτης αὐτοῦ μὲ θέμα «Ἡ δοµὴ καὶ ἡ ἑρµηνευτικὴ στοὺς Λόγους “Eἰς τοὺς Μακαρισµοὺς” τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Νύσσης».Εἶναι Διδάκτωρ τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατόπιν δημοσίας ὑποστηρίξεως Διδακτορικῆς Διατριβῆς μὲ θέμα «Ἐπιφανίου Κύπρου “Πανάριον”. Ἔρευνα ἐπὶ τῶν πηγῶν τοῦ ἔργου». Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου ἐξέλεξε τοῦτον Ἐπίσκοπον (μὴ ἐπαρχιοῦχον) τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς, ὑπὸ τὸν τίτλον τοῦ Ἐπισκόπου Μεσαορίας, τὴν 21ην Μαρτίου 2008.Ἔχει τὴν διεύθυνσιν τῶν Συνοδικῶν Γραφείων: α) Διεκκλησιαστικῶν Σχέσεων, β) Ἐνημερώσεως καὶ Ἐπικοινωνίας καὶ γ) Προσκυνηματικῶν Περιηγήσεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου. Ἀπὸ τὸ 2008 τοῦ ἔχει ἀνατεθεῖ ὑπὸ τῆς Α.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου Β´ ἡ ἀνασύστασις καὶ προεδρία τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτροπῶν τῶν ἐνοριῶν καὶ κοινοτήτων τῆς κατεχόμενης Ἀρχιεπισκοπικῆς Περιφερείας (Διαμερίσματος Μεσαορίας).

 

Εγγραφή μέχρι τις 14 Νοεμβρίου.

– https://www.eventbrite.com/e/446909356917

– ή στο 25 002403

– ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected]

Δεν υπάρχει κόστος εγγραφής.

Θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης για 3 ώρες CPD.

Διοργάνωση/ Επιμέλεια Εσπερίδας: Δρ. Σωτηρούλα Λιασίδου και Δρ. Κατερίνα Περικλέους Όμιλος Φιλοξενίας και Τουρισμού “ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ” Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

 

Δείτε την πρόσκληση-πρόγραμμα σε μορφή pdf εδώ…

Print Friendly, PDF & Email

Share this post