Ανακοινωθέν της συνεδρίας της Ιεράς Συνόδου (13 Ιουλίου 2023)

Ανακοινωθέν της συνεδρίας της Ιεράς Συνόδου (13 Ιουλίου 2023)

 Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου συνῆλθε σήμερα, Πέμπτη, 13 Ἰουλίου 2023, σὲ ἔκτακτη συνεδρία, ὑπὸ τὴν προεδρίαν τῆς Α.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Γεωργίου καὶ ἐργάσθηκε ὡς ἑξῆς:

1)    Ἐξέτασε τοὺς οἰκονομικοὺς λογαριασμοὺς τῶν Θρόνων καὶ τῶν Σταυροπηγιακῶν Μονῶν, καθὼς καὶ τοῦ ΚΕΤ, γιὰ τὸ ἔτος 2022 καὶ τοὺς προϋπολογισμοὺς γιὰ τὸ ἔτος 2023. 

2)    Δέχθηκε τὸν ἐν ἀργίᾳ τελοῦντα ἀρχιμ. Παγκράτιο Μερακλῆ, ὁ ὁποῖος παρέδωσε ἐνυπόγραφον ἐπιστολὴ αὐτοῦ διὰ τῆς ὁποίας χωρὶς νὰ ζητεῖ ἄρση τῆς ἀργίας του, ζητεῖ ὅπως τοῦ ἐπιτρέπεται νὰ τελεῖ ἐνίοτε, κατόπιν ἀδείας τοῦ ἐπιχωρίου Ἐπισκόπου, ἱερὲς ἀκολουθίες καὶ ὄχι ἱερὰ μυστήρια. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀπεδέχθη τὸ αἴτημά του.

3) Κάλεσε τὸν κ. Ἀνδρέα Πιτσιλλίδη στὸν ὁποῖο τὸ Πενταμελὲς Συνοδικὸν Δικαστήριον ἐπέβαλε πρὸ ὀκταετίας τὴν ποινὴ τοῦ ἀφορισμοῦ. Ὁ ἴδιος ἀνεσκεύασε ἐνώπιον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τὶς προηγούμενες θέσεις του γιὰ τὶς ὁποῖες τοῦ εἶχε ἐπιβληθεῖ ἡ πιὸ πάνω ποινή. Ὁ κ. Ἀ. Πιτσιλλίδης δήλωσε ἀπόλυτη προσήλωση στὴν πίστη καὶ τὸ δόγμα τῆς Ἐκκλησίας, καὶ ἐξέφρασε τὴ λύπη του γιατὶ μὲ τὴν ἀψυχολόγητη, ὅπως εἶπε, συμπεριφορά του, ἔγινε αἰτία σκανδαλισμοῦ τῶν πιστῶν. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος, κατόπιν τῆς μεταμέλειας καὶ μετάνοιάς του, ᾖρε τὸν ἀφορισμό, ἀποκαθιστώντας τον στὴ θέση τοῦ μέλους τῆς Ἐκκλησίας, δυναμένου νὰ μετέχει τῶν μυστηρίων της.

4) Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀσχολήθηκε μὲ τὴν τάση μερικῶν ὅπως ἐκφέρουν γνώμην ἀπὸ τὰ ΜΜΕ γιὰ οἱοδήποτε ἐκκλησιαστικὸ ἢ θεολογικὸ ζήτημα χωρὶς νὰ ἔχουν τὶς ἀπαιτούμενες γνώσεις καὶ τὴ δέουσα πληροφόρηση καὶ νὰ ἐπιζητοῦν νὰ ποδηγετοῦν σὲ κάθε περίπτωση τὴν Ἱερὰ Σύνοδο. Καλεῖ ὁποιονδήπτε ἔχει κάτι πρὸς ἐξέταση νὰ τὸ καταθέτει ἐνώπιον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. Διαφορετικά, πρὸς ἀποφυγὴν σκανδαλισμοῦ τῶν πιστῶν, θὰ κληθοῦν οἱ ἴδιοι ἐνώπιον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου πρὸς ἀπολογία καὶ διευκρίνηση τῶν θέσεων καὶ ἀπόψεών τους.

 

 

Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Κύπρου,

13 Ἰουλίου 2023.

Print Friendly, PDF & Email

Share this post