Ανακοινωθέν της δεύτερης τακτικής συνεδρίας της Ιεράς Συνόδου (21 Ιουνίου 2024)

Ανακοινωθέν της δεύτερης τακτικής συνεδρίας της Ιεράς Συνόδου (21 Ιουνίου 2024)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου συνῆλθε σήμερα, Τρίτη, 20 Ἰουνίου 2024, σὲ συνεδρία, ὑπὸ τὴν προεδρία τῆς Α.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Γεωργίου καὶ ἐργάσθηκε ὡς ἑξῆς:

1) Ἀπεφάσισε τὴν τέλεση συνοδικοῦ συλλειτούργου τὸ Σάββατο, 20ὴν Ἰουλίου 2024, ἐπέτειο τῆς βάρβαρης τουρκικῆς εἰσβολῆς, προϊσταμένου τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Γεωργίου, εἰς τὸν ἱερὸν ναὸν Ἀποστόλου Βαρνάβα Κοκκινοτριμιθιᾶς, προσωρινὸν καθεδρικὸν ναὸν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυρηνείας. Μετὰ τὸ συλλείτουργο θὰ ἀκολουθήσει Παράκληση γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Κύπρου καὶ δέηση ὑπὲρ ἀνευρέσεως τῶν ἀγνοουμένων. 

2) Ὅρισε τὶς ἡμερομηνίες τέλεσης τῶν καθιερωμένων Μνημοσύνων ὡς ἑξῆς:

α) Τὴν 7η Ἰουλίου 2024, γιὰ τὸν ἐθνομάρτυρα Ἀρχιεπίσκοπο Κυπριανὸ καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ σφαγιασθέντες.

β) Τὴν 14η Ἰουλίου 2024, γιὰ τοὺς πεσόντες κατὰ τὸ προδοτικὸ πραξικόπημα τῆς 15ης Ἰουλίου 1974.

γ) Τὴν 21η Ἰουλίου 2024 γιὰ τοὺς πεσόντες κατὰ τὴ βάρβαρη τουρκικὴ εἰσβολή, καὶ

δ) Τὴν 4η Αὐγούστου 2024 γιὰ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο καὶ Ἐθνάρχη Μακάριο. Τοῦ ἐπίσημου μνημοσύνου, στὴν Ἱερὰ Μονὴ Κύκκου, γιὰ τὸν Ἐθνάρχη Μακάριο, θὰ προστεῖ ἡ Α.Μ. ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Γεώργιος, συμπαραστατούμενος ὑπὸ τοῦ μητροπολίτου Κύκκου καὶ Τηλλυρίας καὶ ὑπὸ ἄλλων ἀρχιερέων.

3) Ἐξέτασε τοὺς οἰκονομικοὺς λογαριασμοὺς τῶν Θρόνων καὶ τῶν Σταυροπηγιακῶν Μονῶν, καθὼς καὶ τοῦ ΚΕΤ, γιὰ τὸ ἔτος 2023 καὶ τοὺς προϋπολογισμοὺς γιὰ τὸ ἔτος 2024. 

4) Ἀσχολήθηκε μὲ ὅσα ἀπαράδεκτα παρατηροῦνται κατὰ τὴν ἀκολουθία τῆς πρωΐας τοῦ Μ. Σαββάτου σὲ μερικοὺς ναοὺς καὶ ἀποφάσισε ὅπως ἀπαγορεύσει αὐστηρῶς τὶς ἄλλες ἐνέργειες, πλὴν τοῦ μὲ κόσμιον τρόπο σκορπισμοῦ τῶν φύλλων δάφνης, στὶς ὁποῖες προβαίνουν οἱ ἱερεῖς, ἐπίτροποι ἢ οἱ ἱερόπαιδες (τρέξιμο στὸν ναὸ, λάβαρα, ἑξαπτέρυγα κλπ.).

Τὸ «Ἀνάστα ὁ Θεὸς…» δὲν θὰ πρέπει  νὰ καταργεῖ τὴν προτροπὴ τῆς Ἐκκλησίας «Σιγησάτω πᾶσα σάρξ βροτεία…», οὔτε καὶ νὰ ὁδηγεῖ στὴ διακωμώδηση τῆς ἀκολουθίας.

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος δὲν ἀναφέρεται στὴν ἀφαίρεση τῶν μαύρων καλυμμάτων ἀπὸ τὶς εἰκόνες, οὔτε καὶ τὴν ἐκ μέρους τῶν πιστῶν ἔκφραση τῆς χαρᾶς διὰ τῆς ἐπὶ μικρὸν κρούσεως τῶν καθισμάτων τῶν στασιδίων.

5) Ἀπεφάσισε τὴν ἀπονομὴ τοῦ Ὀφφικίου τοῦ Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου στὸν ἱεροψάλτη κ. Σόλωνα Χατζησολωμό, γιὰ τὴ μακρὰ καὶ ὑψηλὴ διακονία του στὴ ψαλτικὴ τέχνη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου. Ἡ ἀπονομὴ θὰ γίνει ἀργότερα στὸ Μέγα Συνοδικὸ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου σὲ ἐπίσημη τελετὴ ὑπὸ τῆς Α.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου.

6) Ζήτησε νὰ ἐνημερωθεῖ ἐκ μέρους τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας περὶ τῆς νομοκανονικῆς θέσεως τῆς “χειροτονίας” ἐκ μέρους τοῦ Μητροπολίτου Ζιμπάμπουε, γυναικὸς εἰς τὸν βαθμὸ τῆς διακονίσσης.

7) Ἀπεφάσισε νὰ πληροφορήσει τὸ χριστεπώνυμο πλήρωμα ὅτι ὁ φερόμενος ὡς Ἱερομόναχος Εἰρηναῖος, Γάλλος τὴν καταγωγή, πρῴην Βατοπεδινὸς Ἁγιορείτης καὶ ἡ φερομένη ὡς Ἄννα μοναχὴ ἐκ Ξάνθης, οὐδεμίαν σχέση ἔχουν μὲ τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Κύπρου, οὔτε καὶ φέρουν ἱερατικὸν ἤ ἐκκλησιαστικὸν βαθμὸ καὶ ὡς ἐκ τούτου νὰ ἀποφεύγει οἱαδήποτε μεταξὺ τους κοινωνία.

 

Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Κύπρου,

20 Ἰουνίου 2024.

Print Friendly, PDF & Email

Share this post