Ανακοινωθέν της πρώτης του έτους τακτικής συνεδρίας της Ιεράς Συνόδου, Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2022

Ανακοινωθέν της πρώτης του έτους τακτικής συνεδρίας της Ιεράς Συνόδου, Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2022

Δεν υπάρχει Χάρτης

Ημερομηνία/Ώρα
Date(s) - 15/02/2022 - 28/02/2022
Ολοήμερο

Κατηγορίες


Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου συνῆλθε σήμερα, Τρίτη, 15 Φεβρουαρίου 2022, στὴν πρώτη τοῦ ἔτους τακτικὴ συνεδρία, ὑπὸ τὴν προεδρίαν τῆς Α.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου καὶ ἐργάσθηκε ὡς ἑξῆς:

1) Ἐνημερώθηκε ἀπὸ τοὺς ἐπὶ κεφαλῆς εἰς τοὺς Διορθοδόξους, Διαχριστιανικοὺς καὶ Διαθρησκειακοὺς διαλόγους Ἀρχιερεῖς, γιὰ τὴ συμμετοχή τους στοὺς ὡς ἄνω διαλόγους. Ἔγινε συζήτηση καὶ ἐλήφθησαν σχετικὲς ἀποφάσεις.

2) Ἀπεφάσισε κατ’ οἰκονομίαν, λόγῳ τῆς πανδημίας, τὴν κατ’ ἐξαίρεσιν τέλεσιν τοῦ μυστηρίου τοῦ γάμου κατὰ τὴν περίοδον τῶν Νηστειῶν τῶν Χριστουγέννων μέχρι τὴν 12ην Δεκεμβρίου 2022.

 

 

Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Κύπρου,
15 Φεβρουαρίου 2022.

Share this post