Η ίδρυση και τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του Γυμνασίου Πεδουλά

Η ίδρυση και τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του Γυμνασίου Πεδουλά

Kοκκινόφτας Kωστής

Kέντρο Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου

Tο 1912, ο Δηµοσθένης Mιτσής (1847-1923) ίδρυσε στη γενέτειρά του, Λεµύθου, Eµπορική Σχολή για τη µόρφωση των παιδιών της περιοχής, αξιοποιώντας τη µεγάλη περιουσία, που είχε αποκτήσει στην Aίγυπτο. H απόφασή του, όµως, να ορίσει ως γλώσσα διδασκαλίας των µαθηµάτων την αγγλική και µέλη του Διαχειριστικού Συµβουλίου της Σχολής εξέχοντες διοικητικούς υπαλλήλους της αποικιοκρατικής Kυβέρνησης προκάλεσε την αντίδραση του τύπου της εποχής, που τη χαρακτήρισαν ως εθνικά επικίνδυνη. Ωστόσο, ο Kύπριος ευεργέτης είχε διαφορετική άποψη και προχώρησε στην υλοποίηση των σχεδίων του, υπογράφοντας έγγραφο, ηµεροµηνίας 20 Δεκεµβρίου 1910, µε το οποίο όριζε τα σχετικά µε τη λειτουργία της Σχολής και το τεράστιο για την εποχή ποσό των δεκαέξι χιλιάδων λιρών, που κληροδοτούσε για την εξασφάλισή της.

H εµµονή του Mιτσή στην ίδρυση στην αποµακρυσµένη Λεµύθου Eµπορικής Σχολής οφειλόταν στην επιθυµία του να δώσει προοπτική στους νέους των χωριών της περιοχής, αφού η παραµεληµένη από την κεντρική διοίκηση ορεινή Mαραθάσα, σε συνδυασµό µε την περιορισµένη καλλιεργήσιµη γη, τους καταδίκαζε είτε να ζουν σε συνθήκες φτώχειας, είτε να µετακινούνται στις πόλεις, για αναζήτηση καλύτερης τύχης. O Mιτσής επιθυµούσε να έχει η Σχολή του εµπορική κατεύθυνση, ένα τοµέα που ήταν άµεσα συνδεδεµένος µε την ανάπτυξη και την πρόοδο και θα συνέβαλλε στην αναζωογόνηση των χωριών της κυπριακής υπαίθρου, ενώ ταυτόχρονα θα παρείχε τη δυνατότητα στους αποφοίτους της να εργοδοτηθούν σε κυβερνητικές θέσεις στην Kύπρο, την Aίγυπτο, το Σουδάν και αλλού. Eπέλεξε δε ως γλώσσα διδασκαλίας την αγγλική, γιατί θεωρούσε πως όποιος θα ασχολείτο µε το εµπόριο έπρεπε να τη γνωρίζει πολύ καλά. Zώντας για πολλά χρόνια στην Aίγυπτο και έχοντας εκµεταλλευτεί τις προοπτικές, που προσέφερε στον κόσµο του εµπορίου η βρετανική πολιτική στη χώρα, ο Mιτσής δεν θεωρούσε ότι απειλείτο ο εθνισµός των Kυπρίων από την τοπική Kυβέρνηση. Γι’ αυτό και ανέθεσε τη διαχείρισή της σε Άγγλους αξιωµατούχους, επιδιώκοντας έτσι το συνεχές ενδιαφέρον τους, για τη διασφάλιση της λειτουργίας της Σχολής.

Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο εδώ…

Share this post