Παρέμβαση Εκκλησιαστική. Τεύχος: Μάιος – Αύγουστος 2015