Ανακοινωθέν για τους συζύγους που συμπληρώνουν οκτώ χρόνια συνεχούς συζυγικής διάστασης

Ανακοινωθέν για τους συζύγους που συμπληρώνουν οκτώ χρόνια συνεχούς συζυγικής διάστασης

Η Αγία και Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου καλεί τους συζύγους, οι οποίοι βρίσκονται σε διάσταση και συμπληρώνουν μέχρι της 30ής Ἰανουαρίου 2009 οκτώ τουλάχιστον χρόνια συνεχούς συζυγικής διάστασης, εφόσον επιθυμούν να λύσουν το γάμον τους, να υποβάλουν στον οικείον Επίσκοπο αίτηση μέχρι την 15ην Ἰανουαρίου 2009.

Οι αιτήσεις πρέπει να συμπληρώνονται στὴν οἰκεία Μητρόπολη καὶ νὰ συνοδεύονται από πιστοποιητικό γάμου, αντίγραφο διαζυγίου του Οικογενειακού Δικαστηρίου, αν τυχόν υπάρχει, και ακριβείς διευθύνσεις μὲ τὰ προσωπικὰ τηλέφωνα των δύο συζύγων.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες αποτείνεστε στο Γραφείο της Ιεράς Συνόδου, στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, στο τηλέφωνο 22554657 ἢ στὸ τηλεομοιότυπο 22346307, ἢ στὴν ἠλεκτρονικὴ διεύθυνση (E-mail) : [email protected].

Ο Γραμματέας της Ιεράς Συνόδου Πρωτ. Μάριος Δημητρίου

Από το Γραφείο της Ιεράς Συνόδου
24 Σεπτεμβρίου 2008.

Print Friendly, PDF & Email

Share this post