ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ 5 Φεβρουαρίου 2008.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ 5 Φεβρουαρίου 2008.

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου συνῆλθε σήμερα Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου 2008, στὴν πρώτη τακτική τοῦ ἔτους συνεδρία ὑπὸ τὴν προεδρία τῆς Α.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ.κ. Χρυσοστόμου καὶ ἀσχολήθηκε ὡς ἀκολούθως:


Α) Ἐξέτασε διεξοδικά τὴν πορεία τῶν Θεολογικῶν διαλόγων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μὲ τὶς ἄλλες Ὁμολογίες στοὺς ὁποίους συμμετέχει ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου. Ἐνημερώθηκε ἀπὸ τοὺς Ἀρχιερεῖς – ἐκπροσώπους τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου γιὰ τὰ θέματα ποὺ συζητήθηκαν, μελέτησε τὶς Ἐκθέσεις ποὺ ὑποβλήθηκαν καὶ ἔδωσε κατευθυντήριες γραμμές.

Β) Ἐνημερώθηκε ἀπὸ τὸν Χωρεπίσκοπο Νεαπόλεως, ἐκπρόσωπο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου στὴν ἕδρα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, γιὰ τὴν συνάντηση ποὺ εἶχε μὲ τὸν Πρόεδρο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς κ. Μπαρόζο στὶς Βρυξέλλες.

Γ) Μελέτησε μικρὰ προβλήματα ποὺ προέκυψαν ἀπὸ τὴν ὑλοποίηση τῶν προνοιῶν τοῦ Κεντρικοῦ Φορέα Μισθοδοσίας τοῦ Κλήρου γιὰ τὸν μῆνα Ἰανουάριον καὶ πῆρε διορθωτικὲς ἀποφάσεις.

Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Κύπρου
5 Φεβρουαρίου 2008

Print Friendly, PDF & Email

Share this post