Ιερά Μονή Θεοτόκου

Ιερά Μονή Θεοτόκου

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Μέ αἰσθήματα βαθύτατης συγκίνησης καί πνευματικῆς τρυφῆς χαιρετίζουμε τήν ἔκδοση τοῦ βιβλίου, πού ἀναφέρεται στήν ἵδρυση καί τήν ἀποστολή τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Θεοτόκου.

Τό ὄνομα τῆς Παναγίας εἶναι βαθύτατα συνδεδεμένο καί ταυτισμένο μέ τήν ψυχοσύνθεση καί τήν ταυτότητα τοῦ λαοῦ μας. Εἶναι ἡ πνευματική Μητέρα ὅλων μας! Σέ αὐτήν καταφεύγουμε, ἐλπιδοφόροι, σέ κάθε μας λύπη, γιά νά τῆς ἐκφράσουμε τόν πόνο μας καί νά τῆς ζητήσουμε νά μεσολαβήσει, «ὡς ἔχουσα μητρικήν παρρησίαν», πρός τόν Μονογενῆ Της Υἱό γιά ἐπίλυση τοῦ κάθε προβλήματος, πού μᾶς παρουσιάζεται στή ζωή. Ἀποτελεῖ ὄντως τή θερμή πρεσβεία, τό ἀπροσμάχητο τεῖχος, τήν πηγή τοῦ ἐλέους καί τό λυτρωτικό μας καταφύγιο στούς κινδύνους τῆς ζωῆς μας. Καί σέ αὐτήν προστρέχουμε σέ κάθε πτυχή τῆς ζωῆς μας, γιά νά τῆς ἐκφράσουμε τά αἰσθήματα τῆς εὐγνωμοσύνης μας γιά τίς μεγάλες δωρεές τοῦ Υἱοῦ Της, καί νά ἐκφράσουμε, μαζί μέ τόν ὑμνωδό τῆς Ἐκκλησίας μας, τήν ἐπίκληση:

Χαρᾶς μου τήν καρδίαν πλήρωσον, Παρθένε,
ἡ τῆς χαρᾶς δεξαμένη τό πλήρωμα,
τῆς ἁμαρτίας τήν λύπην ἐξαφανίσασα.

Ἀπό τέτοια οὐράνια αἰσθήματα παρωθούμενες οἱ ἀφοσιωμένες Ἀδελφές – Μέλη τῆς Ἀδελφότητος «Φιλοθέη», τῆς συνεργαζομένης μέ τό Ἵδρυμα «Ἅγιος Νεκτάριος», ὑπό τήν καθοδήγηση τοῦ πνευματικοῦ τους πατρός Ἀθανασίου, Ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Τροοδιτίσσης, ἀποφάσισαν νά ἱδρύσουν τήν Ἱερά τους Μονή καί νά τήν ἀφιερώσουν στά Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου.

Ἡ κατάθεση τοῦ θεμελίου λίθου ἔγινε ἀπό τόν ἀοίδιμο Ἀρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο Α’ στίς 21 Νοεμβρίου 1991, ἑόρτια ἡμέρα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, καί στίς 24 Φεβρουαρίου 1992 ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου ἐνέκρινε τή σύσταση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου.

Ἡ Ἱερά Μονή τῆς Θεοτόκου ξεκίνησε τή λειτουργία της τήν 1η Σεπτεμβρίου 1993, μέ ἀγρυπνία, προϊσταμένου τοῦ καθοδηγητῆ καί πνευματικοῦ πατρός τῆς Ἀδελφότητας «Φιλοθέη», Ἀθανασίου, Ἡγουμένου Τροοδιτίσσης, καί ἐγκαινιάστηκε ἀπό τόν Ἀρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο Α’ στίς 22 Ὀκτωβρίου 1995.

Ἔκτοτε ἡ Ἱερά Μονή τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου συνεχίζει νά καρποφορεῖ ἐν Κυρίῳ, κάτω ἀπό τήν ἐμπνευσμένη καθοδήγηση τῆς Ἡγουμένης Εὐφημίας, καί νά ἐκπληρώνει τή θεόσδοτη ἀποστολή της.

Στό διάστημα αὐτό τῆς λειτουργίας της, ἐκτός ἀπό τίς πολυποίκιλες οἰκοδομικές ἐπεκτάσεις, πού ἔγιναν ὅλες κάτω ἀπό τήν ἐμπνευσμένη καί πολύχρονη μοναστική πεῖρα τοῦ Γέροντος Ἀθανασίου, ἡ Ἱερά Μονή τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου προσφέρει πρωτίστως τήν πνευματική εὐωδία τῆς βιωματικῆς τρυφῆς τῶν Μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας μας στό πολυπληθές ἐκκλησίασμά της.

Εἶναι, ὄντως, πάρα πολύ συγκινητικό νά βλέπει κανείς τά πλήθη τῶν πιστῶν νά πλημμυρίζουν τήν Ἱερά Μονή καθ’ ἑκάστη Κυριακή καί ἑορτή, γιά νά βιώσουν τό πνευματικό κάλλος τῆς Θείας Λειτουργίας καί νά μετάσχουν τοῦ Μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Ἡ πλημμυρίδα αὐτή τῶν πιστῶν δημιουργεῖ σέ ὅλους ἐμᾶς, πού ὁρίσαμε ὡς στόχο τῆς ζωῆς μας νά ποιμάνουμε χριστιανικά τόν λαό μας, εὐθῦνες μεγάλες ἀπέναντι στόν Θεό καί στόν λαό μας, τοῦ ὁποίου πολλάκις γευτήκαμε μέ θαυμασμό τό βαθύ θρησκευτικό του αἴσθημα.

Ἀπό τά βάθη τῆς ψυχῆς μου εὔχομαι, ὅπως ἡ ἀγάπη τοῦ Κυρίου κρατύνει καί φωτίζει ἐν παντί, τόσο τήν ἁγία Ἡγουμένη Εὐφημία, ὅσο καί τίς ἐν Κυρίῳ ἀδελφές της, ὥστε καθ’ ἡμέραν νά ἀναβαίνουν τίς βαθμίδες τῶν χριστιανικῶν ἀρετῶν, ἐπ’ ἀγαθῷ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου καί τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἀπό κέντρου καρδίας εὔχομαι σέ ὅλες, ὅπως τό τέρμα τοῦ πνευματικοῦ τους αὐτοῦ σταδίου εἶναι ὁ οὐρανός.

Τέλος, μετά τοῦ ὑμνωδοῦ τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀναφωνῶ καί ἐγώ:

Θεοτόκε, ἡ προστασία πάντων τῶν δεομένων,
εἰς Σέ θαρροῦμεν, εἰς Σέ καυχώμεθα,
ἐν Σοί πᾶσα ἡ ἐλπίς ἡμῶν ἐστι.
Πρέσβευε τῷ ἐκ Σοῦ τεχθέντι ὑπέρ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
τῆς φερούσης τό πανάγιον ὄνομά Σου.

Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Κύπρου,
Τετάρτη 12 Μαρτίου 2014.

Μετ’ εὐχῶν ἐγκαρδίων

† Ο ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Διαβάστε το βιβλίο εδώ.

Πρώτη δημοσίευση στην ιστοσελίδα: 10/10/2014

Print Friendly, PDF & Email

Share this post