«Ὁδοιπορικό στά χριστιανικά μνημεῖα τῆς Μητροπολιτικῆς περιφέρειας Κυρηνείας»

«Ὁδοιπορικό στά χριστιανικά μνημεῖα τῆς Μητροπολιτικῆς περιφέρειας Κυρηνείας»

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κυρηνείας πληροφορεῖ ὅτι τό   βιβλίο, «Ὁδοιπορικό στά χριστιανικά μνημεῖα τῆς Μητροπολιτικῆς περιφέρειας Κυρηνείας», μέ ἐνδιαφέροντα στοιχεῖα γιά ὅλους τούς Ναούς καί τά χριστιανικά μνημεῖα τῆς κατεχόμενης Κερύνειας μέ πλούσιο φωτογραφικό ὑλικό κυκλοφορεῖ ἀπό τόν Δεκέμβριο  2006.

Ἡ ἔκδοση αὐτή ἔχει συγγραφεῖ καί ἐπιμεληθεῖ ἀπό πλειάδα ἐκλεκτῶν ἀκαδημαϊκῶν ἐπιστημόνων καί σκοπό ἔχει νά κωδικοποιήσει τά χριστιανικά μνημεῖα τῆς ἐπαρχίας Κυρηνείας, πολλά ἀπό τά ὁποῖα εἶναι ἔργα παγκόσμιας κληρονομιᾶς,  καί νά ἀποτελέσει ἕνα σημαντικό ὅπλο στά χέρια μας, γιά νά διαφυλαχθοῦν ἀπό τήν καταστροφική μανία τῶν Τούρκων καί συντηρηθοῦν μέχρι τήν ἡμέρα τῆς ἐπιστροφῆς μας σ’ αὐτά.

Στίς 503 σελίδες καί τίς 500 περίπου ἐκλεκτές φωτογραφίες τοῦ βιβλίου περιγράφονται καί ἐμφανίζονται ὡς εἶναι σήμερα, 183 ἱεροί Ναοί, ἐνοριακοί, μοναστηριακοί, παρεκκλήσια καί ἐξωκκλήσια (170 Ὀρθόδοξα καί 13 ἑτερόδοξα). Οἱ ἱεροί Ναοί οἱ ὁποῖοι περιγράφονται μέ ἐπιστημονική τεκμηρίωση ἔχουν ἀπογυμνωθεῖ ἀπό τά ἱερά σκεύη καί τίς εἰκόνες, ἐνῶ οἱ πλεῖστες τοιχογραφίες ἔχουν ἀφαιρεθεῖ. Ὅσοι ἀπό τούς Ναούς δέν κατεδαφίσθηκαν ἔχουν μετατραπεῖ σέ μουσουλμανικά τεμένη, σέ σταύλους ζώων, ἀποθῆκες καί χώρους διασκεδάσεως. Στό βιβλίο αὐτό φαίνεται ἡ καταστρεπτική μανία τοῦ κατοχικοῦ καθεστῶτος τό ὁποῖο ἔχει λεηλατήσει ἀνεκτίμητους πνευματικούς θησαυρούς καί ἐπιτεύγματα πολιτισμοῦ πού διατηρήθηκαν μέσα στούς αἰῶνες καί τά μετετέτρεψε σέ ἀντικείμενα ἐμπορίου.

Τήν ἔκδοση αὐτή συνοδεύει ἔνας πρωτότυπος καί χρήσιμος  χάρτης τῆς ἐπαρχίας Κερύνειας, στόν ὁποῖο εἶναι καταγραμμένη ἡ θέση καί ἡ σημερινή κατάσταση κάθε Ναοῦ. Τό βιβλίο αὐτό εἶναι ἕνα πολύτιμο ἐφόδιο, ὄχι μόνο γιά τούς πρόσφυγες τῆς Κερύνειας ἀλλά καί γιά κάθε Ἕλληνα τῆς Κύπρου, ὁ ὁποῖος  ἐνδιαφέρεται γιά τή συντήρηση τῆς μνήμης τῶν κατεχομένων καί τή διάσωση τῆς θρησκευτικῆς καί πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς τῆς Κύπρου. Ἡ τιμή ἑκάστου βιβλίου εἶναι 68 εὐρώ.

Γιά παραγγελίες παρακαλῶ ὅπως ἀπευθύνεσθε στό τηλέφωνο 22-444242, ὧρες γραφείου 08:00-14:00.

Πρόλογος του Μακαριστού Μητροπολίτη Κυρηνείας Παύλου

Print Friendly, PDF & Email

Share this post