Εγκύκλιος Ιεράς Μητροπόλεως Τριμυθούντος

Εγκύκλιος Ιεράς Μητροπόλεως Τριμυθούντος

ΑΡ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ   4/2012


Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

Πρὸς τοὺς αἰδεσιμωτάτους Ἱερεῖς, τοὺς εὐλαβεστάτους Διακόνους, τοὺς ἀξιοτίμους Ἐκκλησιαστικοὺς Ἐπιτρόπους καὶ ὅλο τὸ χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Μητροπολιτικῆς περιφερείας Τριμυθοῦντος.

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, Χριστὸς Ἀνέστη!

Ὅπως καλῶς γνωρίζετε ἡ καθ’ ἡμᾶς Ἱερὰ Μητρόπολις, ἀνταποκρινόμενη στὴν παράκληση τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. κ. Ἱερωνύμου, προχώρησε στὴ διενέργεια ἐράνου ἐντὸς τῶν ἱερῶν ναῶν μας τὴν Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ στὴ συλλογὴ τροφίμων γιὰ ἀνακούφιση τῶν ἐξ Ἑλλάδος ἀναξιοπαθούντων ἀδελφῶν μας. Ὁ διενεργηθεὶς ἔρανος μαζὶ μὲ εἰσφορὲς εὐλαβῶν Χριστιανῶν ἔφθασε στὸ ποσὸ τῶν €30.000. Ἐκ τούτων, μεγάλο ποσὸ €20.000 διετέθη πρὸς ἀγορὰ τροφίμων, ἰδίως ὀσπρίων, ζυμαρικῶν, ἐλαιολάδου καὶ κονσέρβων, καὶ μαζὶ μὲ τὰ συλλεχθέντα ἄλλα τρόφιμα ἐγέμισαν 4 ἐμπορευματοκιβώτια, συνολικοῦ βάρους 100 τόνων, τὰ ὁποῖα ἀπεστάλησαν στὴν Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν καὶ στὶς Ἱερὲς Μητροπόλεις Ἰλίου καὶ Ἀχαρνῶν, Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας, Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας, Θηβῶν καὶ Λεβαδείας, Κερκύρας, Παξῶν καὶ Διαποντίων Νήσων καὶ Φωκίδος.

Ἐπιπλέον, οἱ κτηνοτρόφοι τῆς Μητροπολιτικῆς μας Περιφέρειας  προσέφεραν μεγάλη ποσότητα κρέατος, ἐνῶ, παράλληλα, οἱ ἀγελαδοτρόφοι τῶν Δήμων Ἰδαλίου καὶ Ἀθηαίνου προσέφεραν μεγάλες ποσότητες γάλακτος, τὸ ὁποῖο ἐχρησιμοποιήθη διὰ τὴν παραγωγὴ χαλλουμιῶν καὶ γάλακτος μακρᾶς διαρκείας, τὰ ὁποῖα καὶ ἀπεστάλησαν μὲ ἄλλα 2 ἐμπορευματοκιβώτια-ψυγεῖα εἰς τὰς ἰδίας Μητροπόλεις. Συγκεκριμένα, ἡ γαλακτοβιομηχανία στὸ Δάλι Λοΐζος Καλλένος καὶ Υἱοὶ Λτδ παρεσκεύασε 1200 κιλὰ χαλλούμια καὶ ἄλλα τόσα παρεσκεύασαν μαζὶ οἱ γαλακτοβιομηχανίες Ἀθηαίνου Μεσαρκά (Μάριος Ν. Κολιαντρής), Ἀδελφοὶ Πάντζιαρου Λτδ καὶ Α. Χ΄΄Πιερὴ Λτδ.

Τὸ ὑπόλοιπο ποσὸ τῶν €10.000 ἐδόθη διὰ τὸ ὑπὸ τῇ Ἱερᾷ Ἀρχιεπισκοπῇ Κύπρου δημιουργηθὲν κοινοτικὸ παντοπωλεῖο τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.

Εὐχαριστοῦμε ἰδιαιτέρως τοὺς ἐντίμους Δημάρχους Ἰδαλίου καὶ Ἀθηαίνου, καὶ τὰ Δημοτικά των συμβούλια διὰ τὴν ἀμέριστη συμπαράσταση καὶ βοήθεια, τοὺς ἀγελαδοτρόφους, κτηνοτρόφους, γαλακτοβιομηχάνους τῶν ἀνωτέρω Δήμων, τὴν Πρόεδρο τοῦ Κοινοτικοῦ Συμβουλίου Κοφίνου, καθὼς καὶ ὅλο τὸ χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ’ ἡμᾶς Μητροπόλεως διὰ τὴ μικρὴ ἢ μεγάλη αὐτῶν προσφορὰ. Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν εἴθε νὰ ἀνταποδώσει πολλαπλάσιον τὸν μισθὸν αὐτῶν καὶ χαρίσει εἰς τὸν καθ’ ἕνα πλούσια τὰ ἐγκόσμια καὶ ὑπερκόσμια ἀγαθά Του.

Τέλος, σᾶς ἀναφέρουμε ὅτι ζήσαμε καὶ παρατηρήσαμε ἰδίοις ὄμμασι τὶς ἀνάγκες τῶν δοκιμαζόμενων ἀδελφῶν μας στὴν Ἑλλάδα, οἱ ὁποῖες εἶναι ὄντως πολλαπλάσιες τῆς βοηθείας τὴν ὁποία προσφέραμε, καὶ ὡς ἐκ τούτου, ἀπὸ τοῦδε καὶ στὸ ἑξῆς, ὅσοι ἐπιθυμοῦν νὰ καταθέσουν ἀπὸ τὸ περίσσευμα τῆς ἀγάπης τους, ἡ Μητρόπολίς μας θὰ ἀναλάβει νὰ ἀποστείλει στὴν Ἑλλάδα τὴν οἱαδήποτε προσφορὰ καὶ εἰσφορά σας.

Πάλιν καὶ πολλάκις ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

 Μετὰ πατρικῶν εὐχῶν

† Ὁ Τριμυθοῦντος Βαρνάβας

Ἱερὰ Μητρόπολις Τριμυθοῦντος,
8 Μαΐου 2012.

Σημ.: Ἡ παροῦσα ἐγκύκλιος νὰ ἀναγνωσθεῖ «ἐπ’ Ἐκκλησίας» τὴν Κυριακὴ τοῦ Τυφλοῦ, 20ὴ Μαΐου 2012.

Print Friendly, PDF & Email

Share this post