Μαθητική Ημερίδα με θέμα «Ψηφιακή Τεχνολογία: αρωγός ή τροχοπέδη;»

Μαθητική Ημερίδα με θέμα «Ψηφιακή Τεχνολογία: αρωγός ή τροχοπέδη;»

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Α.Μ. ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

κ.κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Β΄

ΣΤΟ Δ΄ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ, ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

 

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Μέ πολλή χαρά βρίσκομαι ἀνάμεσά σας τήν ὥρα αὐτή, μέ σκοπό νά ἀπευθύνω χαιρετισμό στό Δ΄Μαθητικό Συνέδριο, πού διοργανώνει ἡ Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή σέ συνεργασία μέ τό Ὑπουργεῖο Παιδείας. Συγχαίρω τούς κ.κ.Διευθυντές τοῦ Ὑπουργείου, καθώς καί τούς Ἐπιθεωρητές καί τούς ἄλλους Ἐκπαιδευτικούς, οἱ ὁποῖοι μέ τήν ἔγκριση καί τήν ἄδεια τοῦ Ἔντιμου κ.Ὑπουργοῦ καί χωρίς νά ὑπολογίζουν τόν κόπο καί τή θυσία πού χρειάστηκε, γιά νά φθάσουμε σ’αὐτή τήν ὥρα, συνεργάστηκαν ἐπανειλημένα μέ τούς ἁρμοδίους τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς γιά τήν ἐπιλογή τοῦ θέματος καί τήν μέχρι λεπτομερειῶν ὀργάνωση τοῦ Συνεδρίου. Θερμές εὐχαριστίες ἐκφράζω πρός τούς κ.κ. εἰσηγητές πού θά παρουσιάσουν τό πρός συζήτηση θέμα, τόν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Καρπασίας κ.Χριστοφόρο, κάτω ἀπό τήν ἄγρυπνη φροντίδα τοῦ ὁποίου ἔγιναν ὅλα, καθώς καί τούς ἀξιότιμους συνεργάτες του, τοῦ Γραφείου Ἐκκλησιαστικῆς Κατηχήσεως καί Διακονίας.

****

Τό θέμα τοῦ Συνεδρίου σας «Ψηφιακή Τεχνολογία: ἀρωγός ἤ τροχοπέδη;» εἶναι ἄκρως ἐπίκαιρο καί πολύ ἐνδιαφέρον. Ἄν λάβουμε ὑπόψη τά ἀποτελέσματα πρόσφατης στατιστικῆς ἔρευνας σύμφωνα μέ τήν ὁποία «3,5 δισεκατομμύρια ἄνθρωποι, δηλαδή τό 45% τοῦ παγκόσμιου πληθυσμοῦ, εἶναι χρῆστες τοῦ Διαδικτύου (INTERNET), ἐνῶ τό 1,6 δισεκατομμύρια  εἶναι χρῆστες τοῦ FACEBOOK καί ὅτι περισσότεροι ἀπό τό 90% τῶν ἐφήβων διαθέτουν κινητό τηλέφωνο καί ἐπικοινωνοῦν μέ τούς συνομήλικούς τους   μέσῳ τῶν λεγόμενων ἔξυπνων τηλεφώνων, ἱστοσελίδων κοινωνικῆς δικτύ­ωσης, γραπτῶν μηνυμάτων καί συνομιλίας μέσῳ Βίντεο» ἀντιλαμβανόμαστε τή σοβαρότητα τοῦ θέματος.

Μπροστά στήν ἐκρηκτική ἀνάπτυξη τῆς ἠλεκτρονικῆς τεχνολογίας, ἡ ὁποία συνεπάγεται πολλές καί χρήσιμες διευκολύνσεις, ἀλλά καί ἀνεξέλεγκτους καί τρομακτικούς κινδύνους, μάλιστα ἠθικῆς φύσεως, πρέπει νά εἶστε, παιδιά μου, θωρακισμένοι μέ ὅπλα πνευματικά, ὥστε νά ἀξιοποιεῖτε μέν τίς δυνατότητες τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας, ἀλλά χωρίς νά διακινδυνεύετε τή ψυχική σας καθαρότητα, χωρίς νά μπλέκεστε σέ λαβύρινθους καταστροφικούς.

Τήν ἐπιστήμη τήν ἔδωκεν ὁ Θεός στούς ἀνθρώπους (Σοφ.Σειράχ λη΄6), «γιά νά δοξάζονται οἱ ἴδιοι οἱ ἄνθρωποι διά τῶν θαυμαστῶν ἔργων Του». Δέν ἀποκλείουμε ἀπό τή ζωή μας τήν ἐπιστήμη καί τά ἐπιτεύγματά της, οὔτε  δαιμονοποιοῦμε τίς ἐφευρέσεις της, ὅπως πάλι δέν θεοποιοῦμε τήν ἐπιστήμη καί τίς κατακτήσεις της.

Μή ξεχνᾶτε ὅτι ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο χρησιμοποιοῦμε τήν τεχνολογία ἀντανακλᾶ αὐτό πού εἴμαστε. Ὁ ἐνάρετος ἄνθρωπος, αὐτός πού ἔχει πνευ­ματικές ἀναζητήσεις, τή χρησιμοποιεῖ μέ διάκριση καί τρόπο πού τόν οἰκοδομεῖ.  Ὁ πνευματικά ἀδιάφορος, ὁ αἰχμάλωτος τῆς ἁμαρτίας  τή χρησι­μοποιεῖ μέ τρόπο πού ἀποβαίνει καταστροφικός γιά τόν ἑαυτό του καί τούς ἄλλους. Ἡ καλή χρήση τῶν τεχνολογικῶν ἐφαρμογῶν προϋποθέτει συναί­σθηση τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ καί ἀρετή, καθώς «δίχως Θεό ὅλα ἐπιτρέ­πονται» (Ντοστογιέφσκι).

Ἡ χρήση τῶν ψηφιακῶν μέσων, παιδιά μου, ἄς εἶναι ἀπό μέρους σας  ἕνα μέσο πού θά σᾶς βοηθήσει νά πετύχετε στή ζωή σας καί  νά καλλιεργηθεῖτε πνευματικά.

Τό Συνέδριό σας μέ τίς εἰσηγήσεις, τίς συζητήσεις καί τά βιωματικά ἐργαστήρια θά σᾶς δώσει ἐρεθίσματα γιά προβληματισμό καί θά σᾶς ἐνισχύσει στόν ἀγώνα σας μέ δυνατά ἐπιχειρήματα, ὥστε καί τόν ἑαυτό σας νά προστατεύετε ἀπό τούς κινδύνους καί τίς παγίδες πού κρύβονται πίσω ἀπό τά τεχνολογικά μέσα καί ἄλλους νά βοηθᾶτε νά μένουν ἀνέπαφοι ἀπό τόν λίβα, (τόν καυστικό ἄνεμο δηλαδή),  τῆς ἠλεκτρονικῆς τεχνολογίας, πού εἴτε θέ­λουμε νά τό ἀναγνωρίσουμε εἴτε ὄχι, κατακαίει τά πάντα μέ τήν εὔκολη καί βαριά ἁμαρτία.

Ἀγαπῆστε, παιδιά μου, τόν Χριστό, βάλετέ τον ὁδηγό στή ζωή σας. Μελετῆστε τό λόγο Του, τό Ἅγιο Εὐαγγέλιο, ζήσετε τή λατρευτική ζωή τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας καί ἔτσι θά ξέρετε σέ κάθε στιγμή τί πρέπει νά κάνετε στή ζωή σας καί πῶς νά χρησιμοποιεῖτε σωστά καί δημιουργικά τίς τεχνολογικές κατακτήσεις, εὐχαριστώντας πάντοτε τό Θεό γιά τά δῶρα τῆς ἀγάπης Του.

Καλή ἐπιτυχία στίς ἐργασίες τοῦ Συνεδρίου σας.

Μέ πατρικές εὐχές

ὁ Κύπρου Χρυσόστομος

 

Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή,
21 Φεβρουαρίου 2017.

 

Διαβάστε: 

Χαιρετισμός του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστα Καδή στο Μαθητικό Συνέδριο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, με θέμα «Ψηφιακή Τεχνολογία: αρωγός ή τροχοπέδη;» 

 

Χαιρετισμός της Α.Μ. του Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου Β’ στο Δ’ Μαθητικό συνέδριο μαθητών Δημοτικής, Μέσης και Τεχνικής εκπαίδευσης της Αρχιεπισκοπικής περιφέρειας.  

Χαιρετισμός Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού  Κώστα Καδή στο Μαθητικό Συνέδριο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, με θέμα «Ψηφιακή Τεχνολογία: αρωγός ή τροχοπέδη;» 

Χαιρετισμός Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Καρπασίας κ. Χριστοφόρου στο Μαθητικό Συνέδριο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, με θέμα «Ψηφιακή Τεχνολογία: αρωγός ή τροχοπέδη;» 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Share this post