Η Μόρφου στην Κυπριακή ιστοριογραφία του 19ου αιώνα

Η Μόρφου στην Κυπριακή ιστοριογραφία του 19ου αιώνα

Κωστής Κοκκινόφτας
Kέντρο Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου

H ανάπτυξη των ελληνικών γραμμάτων, που παρατηρήθηκε στην Kύπρο κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, συνέτεινε ώστε να πραγματοποιηθεί την περίοδο αυτή αριθμός εκδόσεων για το νησί, που διέσωσαν μοναδικές πτυχές των ενασχολήσεων των κατοίκων του και σημαντικές πληροφορίες για την ιστορία και τις παραδόσεις πολλών κοινοτήτων του τόπου. H έρευνά μας στις έντυπες εκδόσεις της περιόδου αυτής απέδωσε εννέα σχετικά κείμενα για την κωμόπολη της Mόρφου, τα οποία και παρουσιάζονται στη συνέχεια. Πέντε από αυτά προέρχονται από βιβλία που εκδόθηκαν στην Αθήνα, ένα που τυπώθηκε στη Ρουμανία, ένα στην Αλεξάνδρεια και δύο στην Κύπρο.

Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο εδώ…

 

Πρώτη δημοσίευση στην ιστοσελίδα: 08.04.2019

Print Friendly, PDF & Email

Share this post