Εκκλησιασμός στην Αγία Μαρίνα της Κυθρέας, Σάββατο 13 Ιουλίου 2019

Εκκλησιασμός στην Αγία Μαρίνα της Κυθρέας, Σάββατο 13 Ιουλίου 2019

Μέσα σε κατανυκτική ατμόσφαιρα τελέστηκε το Σάββατο 13 Ιουλίου 2019, το πρωί, προεόρτιος Εκκλησιασμός στην Εκκλησία της Αγίας Μαρίνας Κυθρέας, με την ευκαιρία της μνήμης της στις 17 Ιουλίου. Η ακολουθία ξεκίνησε με Αγιασμό. Ακολούθησε ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία προϊσταμένου του Επισκόπου Μεσαορίας κ. Γρηγορίου και με τη συμμετοχή του Αρχιμ. Επιφάνιου Χατζηγιάγκου, του Πρωτ. π. Θωμά Κωστή και του Διακόνου π. Ανδρέα Ματέι.

Από ενωρίς το πρωί έσυραν τα βήματά τους αρκετοί Κυθρεώτες και άλλοι πιστοί από τα περίχωρα, για τη συμμετοχή τους στον Εκκλησιασμό. Μετέφεραν κόλλυβα και άρτους για τα μνημόσυνα και τις εορτές.

Στα πρόσωπα τόσο των μεγαλύτερων με τις αναμνήσεις πριν το 1974 όσο και των νεοτέρων, οι οποίοι θέλουν να γνωρίσουν τη πατρώα γη και να αναπτύξουν τις δικές τους εμπειρίες μέσα από τις συνθήκες και τη καθημερινή δοκιμασία, ήταν ζωγραφισμένη η χαρμολύπη.

Ακολουθεί η ομιλία του Επισκόπου Μεσαορίας κ. Γρηγορίου κατά τη διάρκεια της θείας Λειτουργίας.

 

 

Ομιλία του Επισκόπου Μεσαορίας,

κατά τη Θεία Λειτουργία, στην Εκκλησία της Αγίας Μαρίνας Κυθρέας,

Σάββατο, 13 Ιουλίου 2019

 

Μαρίνα µάρτυς τοῦ Χριστοῦ, ἀνευφηµοῦµέν σε οἱ πιστοί, ὅτι τὸν

τύραννον ἐχθρὸν, ἐν τῇ δυνάµει τοῦ Σταυροῦ, ἐν τοῖς ποσὶ

κατεπάτησας γενναιοφρόνως, καὶ γέγονας ἡµῖν, ἀνδρεία πίστεως,

πᾶσαν τοῦ ἐχθροῦ, πατοῦσα δύναµιν· καὶ οὐρανόθεν ἔλαβες τὸν

στέφανον, τῇ κoρυφῇ σου ἀοίδιµε, Χριστὸν δυσώπει, σωθῆναι

πάντας, τοὺς τελοῦντας τὴν µνήµην σου.

(Μεσῴδιον Κάθισµα τοῦ Ὄρθρου τῆς ἑορτῆς τῆς Ἁγίας Μαρίνης. Ἦχος δ’. Κατεπλάγη Ἰωσὴφ). 

 

Δοξολογίαν και αίνον αναπέμπομεν εις τον Πανάγιο Τριαδικό μας Θεόν, του οποίου η πρόνοια επιφύλαξε εις ημάς σήμερα, Σάββατο 13 Ιουλίου 2019, στον ιερό τούτο Ναό της Αγίας Μαρίνης της Κυθρέας, κάτω από τις κορυφές του Πενταδακτύλου, στις γειτονιές και τις ενορίες του Κεφαλόβρυσου της Χύτρων γαίας, την αναστάσιμη χαρά της τελέσεως της αναιμάκτου θυσίας. Της λογικής μας λατρείας τελεταρχούντος του Παναγίου Πνεύματος και εξ ονόματος του Μακαριωτάτου και Αγιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσοστόμου, του οποίου όλοι, κλήρος και λαός, έχετε την πατρική αγάπη. 

Σύραμε τα βήματα στον πάνσεπτο τούτο ιερό Ναό ως ευλαβείς προσκυνητές της χάρης της Αγίας ενδόξου μαγαλομάρτυρος Μαρίνης και τιμούμε προεορτίως τη μνήμη της μαζί με τους Αγίους Ηλιόφωτους τους οποίους εορτάζει σήμερα η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία, με ωδές πνευματικές και με συνείδηση σταθερή ότι «οὐκ ἄξια τὰ παθήματα τοῦ νῦν καιροῦ πρὸς τὴν μέλλουσαν δόξαν ἀποκαλυφθῆναι εἰς ἡμᾶς» (Ρωμ. 8,18).

Προπορεύονται της πανηγύρεως η Παναγία Θεοτόκος, Χαρδακιώτισσα και Πλατανιώτισσα, η Θεοπρομήτωρ Άννα της Συρκανιάς, ο Τίμιος και Ζωοποιός Σταυρός και Ευαγγελιστής Λουκάς της Χρυσίδας, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, οι πέντε Άγιοι Ιεράρχες μας Δημητριανός, Πάππος, Αθανάσιος, Σπυρίδων και Φωτεινός. Ακολουθούν ο Άγιος Γεώργιος ο μεγαλομάρτυς, Στρατηλάτης, Μάντουδους και Ποταμίτης, το ζεύγος των Αγίων Ανδρονίκου και Αθανασίας, ο Τίμιος Πρόδρομος, ο Άγιος Χαράλαμπος και ο Μεγαλομάρτυς Θεόδωρος ο Στρατηλάτης από το Νέο Χωρίο Κυθρέας, οι ασκητές Όσιοί μας όπως οι Επιφάνιος και Βασίλειος, ο Όσιος Σωτήριχος και η Αγία Αικατερίνη του Παλαικύθρου, ο Άγιος Νικόλαος του Τραχωνίου, ο Όσιος Σάββας του Έξω Μετοχίου. 

Εμείς οι πιστοί «ἀνευφηµοῦµέν σε, Μαρίνα µάρτυς τοῦ Χριστοῦ», διότι «ἐν τῇ δυνάµει τοῦ Σταυροῦ, τὸν τύραννον ἐχθρὸν ἐν τοῖς ποσὶ κατεπάτησας γενναιοφρόνως». Καταξιώθηκες Μεγαλομάρτυς Μαρίνα, στη συνείδηση της Εκκλησίας «ἀνδρεία πίστεως», αφού «πᾶσαν τοῦ ἐχθροῦ, πατοῦσα δύναµιν». Ένεκα όλων αυτών, οι πιστοί έχουμε τη βεβαιότητα ότι ἔλαβες οὐρανόθεν, από τον Τριαδικό Θεό, τὸ στέφανον της δόξης και της παρρησίας.

Είμαστε πεπεισμένοι, ἀοίδιµε μεγαλομάρτυς, ότι βρίσκεσαι στην κορυφή του Αγιολογίου της Εκκλησίας εξαιτίας της επίγειας εν Αγίω Πνεύματι πορείας σου. Πορεία ταπείνωσης, συγχώρεσης, αγάπης, αλληλεγγύης, αγωνιστικότητας, σταθερότητας, τόλμης και ηρωισμού. Σε μακαρίζουμε, σε τιμούμε και σε παρακαλούμε: Οι προσευχές σου να παραμένουν ως άγκυρα της πίστεως, σταθερές και δυνατές.  Για όλα του μάταιου παρόντος βίου, της καθημερινότητας και της εμπερίστατης βιωτής,  «Μαρίνα ένδοξε και ἀοίδιµε, Χριστὸν δυσώπει, σωθῆναι πάντας» τους αδελφούς μας, τους εγγύς και μακράν,  «τοὺς τελοῦντας τὴν µνήµην σου». 

Σας ευχαριστούμε όλους, ως Εκκλησιαστική Επιτροπή, παρόντες και απόντες της ιεράς συνάξεως, για τη συνεργασία και τη συνδρομή. Ταυτόχρονα ευχαριστούμε όλους εκείνους που μας βοήθησαν για την επιτέλεση αυτού του Προσκυνήματος και την εκπλήρωση αυτού του τάματος.

Σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, ας κρατήσουμε την ωφέλεια ως φυλακτό να μην ξεστρατίσουμε, διατηρώντας την ομολογία Πίστεως της Μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, με τις πρεσβείες της Αγίας Μαρίνας και όλων των προαναφερθέντων Αγίων μας.

 

Καλή αντάμωση, αδελφοί μου!

† Ο Επίσκοπος Μεσαορίας Γρηγόριος

 

Από το Γραφείο των ενοριών και κοινοτήτων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής (Διαμερίσματος Μεσαορίας)

 

Print Friendly, PDF & Email

Share this post