Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοκουρδαλιωτίσσης

Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοκουρδαλιωτίσσης

Πλησίον τῆς κοινότητος Κουρδάλη τῆς έπαρχίας Μόρφου.

῾Προϊσταμένη: Μοναχὴ Ἰσιδώρα, τηλ.: 99770592.

Ἐφημέριος ναοῦ: Οἰκον. Κυριακὸς Παπαγιάννης, τηλ.: 99641343.

Πανηγυρίζει τήν 15ην Αυγούστου.

Print Friendly, PDF & Email

Share this post