Ιερά Μονή Αγ. Νικολάου Ορούντας (γυναικεία)

Ιερά Μονή Αγ. Νικολάου Ορούντας (γυναικεία)

Πλησίον τῆς κοινότητος Ὀρούντας τῆς ἐπαρχίας Μόρφου

Πανηγυρίζει τήν 6ην Δεκεμβρίου καί τήν Δευτέραν τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος.

Προϊσταμένη· Μοναχή ᾿Ιουστίνη.

Τηλέφωνον: 22824455

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Share this post