Ανακοίνωση για τις Εκλογές προς ανάδειξη Αρχιεπισκόπου Κύπρου

Ανακοίνωση για τις Εκλογές προς ανάδειξη Αρχιεπισκόπου Κύπρου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

 

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου σε συνεδρία της στις 14 Νοεμβρίου 2022 αποφάσισε όπως στις επερχόμενες Αρχιεπισκοπικές Εκλογές θα τεθούν υποψηφιότητες μέσω εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

Ως εκ τούτου, καλούνται όσοι επιθυμούν και πληρούν τα κριτήρια για να είναι εκλόγιμοι σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 30 του Καταστατικού Χάρτη της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Κύπρου, να εκδηλώσουν  το ενδιαφέρον τους με γραπτή ενυπόγραφη επιστολή στο γραφείο του Γενικού Εφόρου Εκλογών την Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022, μεταξύ των ωρών 9πμ και 11πμ.

 

Ιωάννης Χαριλάου

Γενικός Έφορος Αρχιεπισκοπικών Εκλογών

Διευθυντής Ελεγκτικού Τμήματος Εκκλησίας Κύπρου

15 Νοεμβρίου 2022

Print Friendly, PDF & Email

Share this post