Αρχιεπισκοπικές Εκλογές 2022: Αποστολή μηνυμάτων και διενέργεια κλήσεων θρησκευτικού περιεχομένου/προώθησης υποψηφιοτήτων (Οδηγίες Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα)

Αρχιεπισκοπικές Εκλογές 2022: Αποστολή μηνυμάτων και διενέργεια κλήσεων θρησκευτικού περιεχομένου/προώθησης υποψηφιοτήτων (Οδηγίες Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα)

 

Print Friendly, PDF & Email

Share this post