Ιερά Μονή της Θεοτόκου (γυναικεία)

Ιερά Μονή της Θεοτόκου (γυναικεία)

Πλησίον τῆς κοινότητος Καμπιῶν τῆς επαρχίας Λευκωσίας.

Κοινόβιον. Πανηγυρίζει τήν 21ην Νοεμβρίου.

Ἡγουμένη: Εὐφημία Μοναχή. 

Σύμβουλοι:  Μοναχαί  Ὀλυμπιάς, Φιλοθέη, Μαριάμ, Σαλώμη.

Ἀριθμός Μοναζουσῶν: 20

Τηλέφ.  22542991, Τηλεομ. 22542992

Διεύθυνσις : Ἱερά Μονή τῆς Θεοτόκου, 2653 Λευκωσία

Ἐφημέριος : Οἰκον. Ἀνδρέας  Ἀλεξάνδρου, τηλ. 99567857

 

Ἡ Ἱερὰ Μονὴ τῆς Θεοτόκου, ἡ ὁποία εὑρίσκεται μεταξύ τῶν κοινοτήτων Καμπιῶν καὶ Ἀναλυόντα τῆς ἐπαρχίας Λευκωσίας, ἱδρύθηκε καὶ λειτούργησε ὡς Γυναικεία Μονὴ ἐπίσημα, τὴν 1ην  Σεπτεμβρίου τοῦ 1993. Ἡ ἵδρυση καὶ στελέχωση τῆς Μονῆς αὐτῆς πραγματοποιήθηκε ἀπὸ τὴν Γυναικεία Ἀδελφότητα «Φιλοθέη», τὴν ὁποία ἵδρυσε μαζὶ μὲ τὸ Φιλανθρωπικὸ ‘Ἵδρυμα «Ἅγιος Νεκτάριος», ὁ ἀείμνηστος Ἀρχιμανδρίτης Κωνσταντῖνος Λευκωσιάτης κατὰ τὰ ἔτη 1969 – 1973.

Ἡ ἀνέγερση καὶ συγκρότηση τῆς Μονῆς, ἡ ὁποία ἔγινε ἐκ θεμελίων, ἄρχισε τὸ 1989, ὑπὸ τὴν καθοδήγηση καὶ ἐπίβλεψη τοῦ Πνευματικοῦ Καθοδηγητῆ τῆς Μονῆς Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτη καὶ Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Τροοδιτίσσης κ. Ἀθανασίου. Ὁ Θεμέλιος Λίθος κατατέθηκε τὴν 21ην  Νοεμβρίου τοῦ 1991 ἀπὸ τὸν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Κύπρου κ. κ. Χρυσόστομον. Οἱ ἐργασίες τῆς ἀνοικοδόμησης τῆς Μονῆς συμπληρώθησαν τὸ 1995.

Τὴν 22α  Ὀκτωβρίου τοῦ 1995 πραγματοποιήθησαν, ἡ ἐπίσημη ἔναρξη τῆς λειτουργίας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Θεοτόκου καὶ τὰ ἐγκαίνια τοῦ Καθολικοῦ τῆς Μονῆς, τὸ ὁποῖο τιμᾶται στὰ Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου, ἀπὸ τὸν Μακαριώτατον   Ἀρχιεπίσκοπον Κύπρου κ. κ. Χρυσόστομον, ἐθρονίζοντας καὶ τὴν πρώτη Ἡγουμένη τῆς Μονῆς Εὐφημία Μοναχή.

Ἡ Μονὴ τῆς Θεοτόκου ἀπὸ τότε λειτουργεῖ ὡς ἐνοριακὴ κοινοβιακὴ Μονὴ καὶ ἀποτελεῖται ἀπὸ 21 Μοναχές. Οἱ Ἀδελφές της Μονῆς ἐκτὸς ἀπὸ τὰ Μοναχικὰ καὶ λειτουργικὰ καθήκοντα τοὺς ἀσχολοῦνται μὲ διάφορα διακονήματα, τὰ ὁποῖα καὶ αὐτὰ μὲ τὸ τρόπο τοὺς συμβάλλουν στὴν πνευματική τους κατάρτιση καὶ στὴν εὔρυθμη λειτουργία τῆς Μονῆς.

Οἱ κτηριακὲς ἐγκαταστάσεις τῆς Μονῆς σχεδιάσθηκαν κατὰ τέτοιο τρόπο, ὥστε νὰ ἐξυπηρετοῦν τὴν καλύτερη δυνατὴ ἐγκαταβίωση τῶν Μοναζουσῶν, καὶ τὴν ἐξυπηρέτηση τῶν προσκυνητῶν. Ἔτσι, στὸ κέντρο τῆς Μονῆς βρίσκεται τὸ Καθολικὸ γιὰ νὰ ὑπάρχει πρόσβαση ἀπὸ μέρους τῶν προσκυνητῶν, καὶ γύρω ἀπὸ αὐτὸ βρίσκονται ἀποκομμένα τὰ κελλιὰ καὶ τὰ ἐργαστήρια. Βασικὰ ἐργαστήρια τῆς Μονῆς εἶναι τὸ ἱεροραφεῖο, τὸ κεντητήριο, ἁγιογραφεῖο καὶ τὸ ἐργαστήριο διαφόρων χειροτεχνιῶν.

Στὴ νοτιοδυτικὴ γωνιά, στὸν ὄροφον, ἀνεγέρθηκε Παρεκκλήσιο ἐπ΄ὀνόματι τοῦ Τιμίου Προδρόμου, τὸ ὁποῖο ἐγκαινιάσθηκε ἀπὸ τὸν Θεοφιλέστατο Χωρεπίσκοπο Σαλαμῖνος κ. κ. Βαρνάβα τὴν 8ην  Νοεμβρίου 1997.

Στὸ σημεῖο αὐτὸ νά σημειώσουμε ὅτι ἡ Ἱερὰ Μονὴ τῆς Θεοτόκου συνεργάζεται στενὰ μὲ τὸ Ἵδρυμα «Ἅγιος Νεκτάριος», τοῦ ὁποίου ἡ ἕδρα βρίσκεται στὴ Λευκωσία. Πέντε Ἀδελφές τῆς Μονῆς διαμένουν σ΄ αὐτὸ καὶ προσφέρουν τὶς ὑπηρεσίες τους στὸν Οἶκο Εὐγηρίας Γυναικῶν τοῦ Ἱδρύματος καθὼς καὶ στὸ Νηποιοκομικὸ Σταθμὸ τῆς Ἀδελφότητας «Φιλοθέη».

Ἡ Ἱερὰ Μονὴ τῆς Θεοτόκου πανηγυρίζει τὴν 21ην  Νοεμβρίου, ἑορτὴ τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου.

Ὧραι ἐπισκέψεων:

Καθημερινὰ 8:00 – 10:00 π.μ. καὶ 2:00 – 4:00 μ.μ.
Κυριακὲς κλείνει ἡ Μονὴ 12:00 – 2:00 μ.μ.
Καθημερινὲς κλείνει ἡ Μονὴ 11:00 π.μ. – 2:00 μ.μ.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Share this post