«ΕΙΚΟΝΟΣΤΑΣΙΟΝ»: Δεκέμβριος 2012

Διαβάστε το περιοδικό «ΕΙΚΟΝΟΣΤΑΣΙΟΝ» Τεύχος 3ο   Από τον Οκτώβρη του 2010 λειτουργεί στην Ιερά Μονή Χρυσορρογιατίσσης Κέντρο Εικονολογίας. Το Κέντρο φιλοδοξεί να μετατραπεί σε διεθνές Κέντρο μελέτης της εικόνας, μέσω συνεδρίων, εκδόσεων, αρθρογραφίας, φιλοξενίας επιστημόνων για μελέτη κ.α. Το  Εικονοστάσιον είναι το επίσημο όργανο του Κέντρου Εικονολογίας. Πρόκειται για περιοδική έκδοση που κυκλοφορεί ανά εξάμηνο. Σε αυτό δημοσιεύονται άρθρα και δοκίμια που σχετίζονται με τη θεολογία, ανθρωπολογία, κοινωνιολογία, κοσμολογία, ιστορία, τέχνη και εν γένει την ερμηνεία της εικόνας.    

«ΕΙΚΟΝΟΣΤΑΣΙΟΝ»: Ιούνιος 2012

Διαβάστε το περιοδικό «ΕΙΚΟΝΟΣΤΑΣΙΟΝ» Τεύχος 2ο   Από τον Οκτώβρη του 2010 λειτουργεί στην Ιερά Μονή Χρυσορρογιατίσσης Κέντρο Εικονολογίας. Το Κέντρο φιλοδοξεί να μετατραπεί σε διεθνές Κέντρο μελέτης της εικόνας, μέσω συνεδρίων, εκδόσεων, αρθρογραφίας, φιλοξενίας επιστημόνων για μελέτη κ.α. Το  Εικονοστάσιον είναι το επίσημο όργανο του Κέντρου Εικονολογίας. Πρόκειται για περιοδική έκδοση που κυκλοφορεί ανά εξάμηνο. Σε αυτό δημοσιεύονται άρθρα και δοκίμια που σχετίζονται με τη θεολογία, ανθρωπολογία, κοινωνιολογία, κοσμολογία, ιστορία, τέχνη και εν γένει την ερμηνεία της εικόνας.

«ΕΙΚΟΝΟΣΤΑΣΙΟΝ»: Ιούνιος 2011

Διαβάστε το περιοδικό «ΕΙΚΟΝΟΣΤΑΣΙΟΝ» Τεύχος 1ο Από τον Οκτώβρη του 2010 λειτουργεί στην Ιερά Μονή Χρυσορρογιατίσσης Κέντρο Εικονολογίας. Το Κέντρο φιλοδοξεί να μετατραπεί σε διεθνές Κέντρο μελέτης της εικόνας, μέσω συνεδρίων, εκδόσεων, αρθρογραφίας, φιλοξενίας επιστημόνων για μελέτη κ.α. Το Εικονοστάσιον είναι το επίσημο όργανο του Κέντρου Εικονολογίας. Πρόκειται για περιοδική έκδοση που κυκλοφορεί ανά εξάμηνο. Σε αυτό δημοσιεύονται άρθρα και δοκίμια που σχετίζονται με τη θεολογία, ανθρωπολογία, κοινωνιολογία, κοσμολογία, ιστορία, τέχνη και εν γένει την ερμηνεία της εικόνας.

«ΕΙΚΟΝΟΣΤΑΣΙΟΝ»: Ιούνιος 2013

Διαβάστε το περιοδικό «ΕΙΚΟΝΟΣΤΑΣΙΟΝ» Τεύχος 4ο Από τον Οκτώβρη του 2010 λειτουργεί στην Ιερά Μονή Χρυσορρογιατίσσης Κέντρο Εικονολογίας. Το Κέντρο φιλοδοξεί να μετατραπεί σε διεθνές Κέντρο μελέτης της εικόνας, μέσω συνεδρίων, εκδόσεων, αρθρογραφίας, φιλοξενίας επιστημόνων για μελέτη κ.α. Το  Εικονοστάσιον είναι το επίσημο όργανο του Κέντρου Εικονολογίας. Πρόκειται για περιοδική έκδοση που κυκλοφορεί ανά εξάμηνο. Σε αυτό δημοσιεύονται άρθρα και δοκίμια που σχετίζονται με τη θεολογία, ανθρωπολογία, κοινωνιολογία, κοσμολογία, ιστορία, τέχνη και εν γένει την ερμηνεία της εικόνας.