Ο Κυπριακός Τύπος για τον θάνατο του Βασίλη Μιχαηλίδη και η μαρτυρία του Γιάγκου Ηλιάδη για τον ποιητή

Ο Κυπριακός Τύπος για τον θάνατο του Βασίλη Μιχαηλίδη και η μαρτυρία του Γιάγκου Ηλιάδη για τον ποιητή

Kωστής Kοκκινόφτας

Kέντρο Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου

Tα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί αξιοσηµείωτο ενδιαφέρον για την ποίηση του Bασίλη Mιχαηλίδη και εκδόθηκαν αρκετά βιβλία, που αναφέρονται σε διάφορες πτυχές του έργου του, γεγονός που αντικατοπτρίζει και τη διαχρονική του αξία . Iδίως συγκινούν οι ποιητικές του συνθέσεις, που είναι γραµµµένες στο κυπριακό γλωσσικό ιδίωµα και αναφέρονται σε εθνικά θέµατα, ενώ η θεατρική παράσταση της «9ης Iουλίου 1821» εξακολουθεί να είναι µία από τις πλέον προσφιλείς σε σχολικές και σωµατειακές εκδηλώσεις, όπως κατέδειξε και η επιτυχία που γνώρισε µε το ανέβασµά της από τον Θεατρικό Όµιλο του Πανεπιστηµίου Kύπρου. Aκόµη στις µέρες µας επανεκδόθηκε η ποιητική συλλογή του Mιχαηλίδη µε τίτλο «Ποιήµατα» , πραγµατοποιήθηκαν ηµερίδες, στις οποίες παρουσιάστηκαν νέες προσεγγίσεις για το έργο του, εκδόθηκαν αφιερωµατικό τεύχος σε αυτόν λογοτεχνικού περιοδικού και συµπληρωµατικό στη συνέχεια, καθώς και ένθετο εφηµερίδας, γράφτηκε µυθιστορηµατική βιογραφία , µελοποιήθηκαν ποιήµατά του, προκλήθηκε συζήτηση από την επανέκδοση των Aπάντων του, ποιήµατά του περιλήφθηκαν στα σχολικά ανθολόγια, αναζητήθηκαν άλλα ανέκδοτα, εξετάστηκε διεξοδικότερα η απόδοση κάποιων από αυτά στη γραφίδα του, ενώ δηµοσιεύτηκε και αριθµός µελετών για το έργο του. Eπίσης, ποιήµατά του µεταφράστηκαν σε ξένες γλώσσες και εντάχθηκαν σε ανθολογίες ποίησης, ή αποτέλεσαν πηγή έµπνευσης για καλλιτέχνες, όπως για παράδειγµα τον Γιώργο Mαυρογένη, που ζωγράφισε πίνακες µε το µαρτύριο του Kυπριανού, εµπνευσµένους από την 9η Iουλίου, και τον χαράκτη Xαµπή, ο οποίος δηµιούργησε ένα εντυπωσιακό αποτέλεσµα µε την καλλιτεχνική παρουσίαση του ποιήµατος «Aνεράδα». Eπίσης, εκδόθηκε η διδακτορική διατριβή του Γιάννη Kατσούρη για τη ζωή και το έργο του ποιητή και κυκλοφόρησε σε πρώτη και δεύτερη έκδοση τόµος µε τα γνωστά ποιήµατά του.

Eίναι αξιοσηµείωτο ότι και παλαιότερα υπήρχε ενδιαφέρον για την ποίηση του Mιχαηλίδη, ιδίως για τα επικά ποιήµατά του. Άλλωστε η εκτίµηση αυτή υπογραµµίζεται και από κείµενα για το έργο του, που άρχισαν να δηµοσιεύονται µερικά χρόνια µετά τον θάνατό του, καθώς επίσης και από σχετικά βιβλία και άρθρα, την αυτοτελή έκδοση ποιηµάτων του ή τη συµπερίληψή τους σε ανθολογίες κυπριακής ποίησης.

Διαβάστε το υπόλοιπο κείμενο εδώ…

Print Friendly

Share this post