Βιογραφία του Θεοφ. Επισκόπου Αμαθούντος κ.Νικολάου

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κ. Νικόλαος

Βιογραφία του Θεοφ. Επισκόπου Αμαθούντος κ.Νικολάου

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κ. Νικόλαος ἐγεννήθη εἰς τὸ χωρίον Αὐγόρου τῆς Ἐπαρχίας Ἀμμοχώστου τὴν 2αν Ὀκτωβρίου 1969. Τὸ 1987 ἀπεφοίτησε ἀπὸ τὸ Λύκειον Ἁγίου Γεωργίου τῆς Λάρνακος. Κατὰ τὰ ἔτη 1987-91 ἐσπούδασε εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καὶ εἰς τὴν συνέχειαν παρηκολούθησε μεταπτυχιακὰ μαθήματα εἰς τὸν Τομέα Συστηματικῆς Θεολογίας τοῦ Τμήματος Θεολογίας τοῦ Α.Π.Θ.

Τὸ 1992 ἐγκατεστάθη μετὰ τοῦ Γέροντός του, τότε Ἱερομονάχου Ἀθανασίου καὶ νῦν Μητροπολίτου Λεμεσοῦ, καὶ ἄλλων ἀδελφῶν εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Ἁγίου Νικολάου ἢ τῶν Ἱερέων εἰς τὴν Πάφον. Ἐκεῖ ἔλαβε τὴν πρώτην μοναχικὴν κουράν.

Τὸν Νοέμβριον τοῦ 1993 ὁλόκληρος ἡ Ἀδελφότης ἐγκατεστάθη εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Μαχαιρᾶ.

Τὸ Σάββατον τοῦ Λαζάρου τοῦ 1994 ἔλαβε τὸ Μέγα Σχῆμα τοῦ Μοναχοῦ. Τὸ 1996 ἐχειροτονήθη διάκονος ὑπὸ τοῦ τότε Θεοφιλεστάτου Χωρεπισκόπου Τριμυθοῦντος κ. Βασιλείου καὶ τὸ 1999 πρεσβύτερος ὑπὸ τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσοῦ κ. Ἀθανασίου. Τὸ 2003 ἐχειροθετήθη ὑπὸ τοῦ τελευταίου εἰς Πνευματικόν. Ἀπὸ τὸ 1996 ἕως τὸ 2003 ὑπῆρξε μέλος τοῦ Ἡγουμενοσυμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μαχαιρᾶ.

Τὸ 2003 μετὰ ἄλλων τεσσάρων ἀδελφῶν, ἐπάνδρωσαν τὴν ἀνακαινισθεῖσαν Ἱερὰν Μονὴν Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμοῦ. Τὴν 29ην Αὐγούστου τοῦ ἰδίου ἔτους προεχειρίσθη εἰς Ἀρχιμανδρίτην καὶ ἐξελέγη Ἡγούμενος τῆς Μονῆς. Ἐνεθρονίσθη τὴν 26ην Ὀκτωβρίου τοῦ ἰδίου ἔτους.

Ἀπὸ τὸ 2005 ὑπῆρξε μέλος τῆς Θρονικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λεμεσοῦ.

Τὴν 22αν Μαΐου 2007, κατόπιν εἰσηγήσεως τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσοῦ κ. Ἀθανασίου, ἐξελέγη παμψηφεὶ ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου Χωρεπίσκοπος Ἀμαθοῦντος. Ἡ χειροτονία του ἔγινε τὴν 10ην Ἰουνίου τοῦ ἰδίου ἔτους.

Ὀνομαστικὴ ἑορτή: 6 Δεκεμβρίου.

Print Friendly, PDF & Email

Share this post