Πρόγραμμα Ακολουθιών Μ. Τεσσαρακοστής του Επισκόπου Αμαθούντος κ. Νικολάου

Πρόγραμμα Ακολουθιών Μ. Τεσσαρακοστής του Επισκόπου Αμαθούντος κ. Νικολάου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ 2016
ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΩΝ
ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΕΣΤΑΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΜΑΘΟΥΝΤΟΣ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ XAIΡΕΤΙΣΜΩΝ ΩΡΑ 7:00 μ.μ.

Ἀκολουθία Α’ Χαιρετισμῶν 18 Μαρτίου ἱερός ναός Παναγίας Χρυσοπολίτισσας Ὕψωνα
Ἀκολουθία Β’ Χαιρετισμῶν 25 Μαρτίου ἱερός ναός Παναγίας Ἰαματικῆς Ἀρακαπᾶ
Ἀκολουθία Γ’ Χαιρετισμῶν 1 Ἀπριλίου ἱερός ναός Παναγίας Πυργώτισσας Πύργου
Ἀκολουθία Δ’ Χαιρετισμῶν 8 Ἀπριλίου Ὥρα: 9:00μ.μ. ἱερός ναός Ἁγίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου (Νέο Νοσοκομεῖο)
Ἀκολουθία ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ 15 Ἀπριλίου ἱερός ναός Ἁγίου Ἀρσενίου Καππαδόκου Κυπερούντας

KYΡΙΑΚΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

Α’ Κυριακή τῶν Νηστειῶν (Ὀρθοδοξίας) 20 Μαρτίου ἱερός ναός Παναγίας Χρυσαϊφυλιώτισσας
Β’ Κυριακή τῶν Νηστειῶν (Γρ. τοῦ Παλαμᾶ) 27 Μαρτίου ἱερός ναός Ἁγίου
Νικολάου Ἄλασσας
Γ’ Κυριακή τῶν Νηστειῶν (Σταυροπροσκυνήσεως) 3 Ἀπριλίου ἱερός ναός Τιμίου Σταυροῦ
Συν. Πάνω Πολεμιδιῶν
Δ’ Κυριακή τῶν Νηστειῶν (Ἰωάννου τῆς Κλίμακος) 10 Ἀπριλίου ἱερός ναός Ἁγίου Τύχωνα
ὁμώνυμης κοινότητας
Ε’ Κυριακή τῶν Νηστειῶν (Μαρίας Αἰγυπτίας) 17 Ἀπριλίου ἱερός ναός Ἁγίου Ἰωσήφ
τοῦ Μνήστορος

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Τήν Πέμπτη 24 Μαρτίου καί ὥρα 5:00μ.μ. ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος θά χοροστατήσει κατά τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς κοινότητας Λόφου.
Τήν Παρασκευή 25 Μαρτίου ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος θά τελέσει τή Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Παναγίας Εὐαγγελίστριας Κ. Πολεμιδιῶν.

Print Friendly, PDF & Email

Share this post