Στοιχεία Επικοινωνίας

Προτάσει τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσοῦ κ. ᾿Αθανασίου καί ἀποφάσει τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῆς ᾿Εκκλησίας τῆς Κύπρου, ἀνασυνεστήθη ἡ πάλαι ποτέ διαλάμψασα ᾿Επισκοπή ᾿Αμαθοῦντος.

᾿Επίσκοπος· ῾Ο Θεοφιλέστατος ᾿Επίσκοπος ᾿Αμαθοῦντος κ. Νικόλαος.

῞Εδρα τῆς ᾿Επισκοπῆς· ῞Αγιος Τύχων.

Γραφεῖον Θεοφιλεστάτου· ῾Ιερομ. Χρυσόστομος Κωνσταντίνου, τηλ.· 25864343.

Διεύθυνσις· ὁδός ῾Αγίου ᾿Ανδρέου 306, Τ.Θ. 56091, 3304 Λεμεσός.

Τηλέφωνον· 25864300. Τηλεομοιότυπον· 25342429, 25371548.

῾Ιστοσελίς· www.imlemesou.org
᾿Ηλεκτρονικόν Ταχυδρομεῖον· [email protected]

 Περισσότερες πληροφορίες για την Ιερά Επισκοπή δείτε εδώ…

Print Friendly, PDF & Email

Share this post