Συνάντηση τῆς Ὑποεπιτροπῆς Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐκκλησία καί Κοινωνία τῆς Διάσκεψης Εὐρωπαϊκῶν Ἐκκλησιῶν

Συνάντηση τῆς Ὑποεπιτροπῆς Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐκκλησία καί Κοινωνία τῆς Διάσκεψης Εὐρωπαϊκῶν Ἐκκλησιῶν

Συνάντηση τῆς Ὑποεπιτροπῆς Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐκκλησία καί Κοινωνία τῆς Διάσκεψης Εὐρωπαϊκῶν Ἐκκλησιῶν

Τήν δεύτερη θεσμοθετημένη συνάντηση της εἰχε ἡ ὑποεπιτροπή Ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐκκλησία καί Κοινωνία (Ε.Ε.Κ.) τῆς Διάσκεψης Εὐρωπαϊκῶν Ἐκκλησιῶν στήν Λευκωσία μεταξύ 4 – 7 Ὀκτωβρίου 2012. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου ἐκπροσωπήθηκε ἀπό τόν θεολόγο κ. Γεώργιο Ἰωάννου.

Στίς συναντήσεις τῆς Ὑποεπιτροπῆς τά μέλη ἐνημερώθηκαν γιά τά προβλήματα καί τίς τρέχουσες ἐξελίξεις γιά τά ἀνθρώπινα δικαιώματα τά ὁποία ἀντιμετωπίζουν οἱ κατά τόπους ἐκκλησίες. Οἱ ἐκπρόσωποι τῆς εὐαγγελικῆς ἐκκλησίας τῆς Αὐστρίας καί τῆς Γερμανίας ἐξήγησαν τό πρόβλημα τῆς περιτομῆς τό ὁποίο ἀπασχολεί ἰδιαιτέρως τίς δύο χώρες σέ ἐπίπεδο νομοθετικό καί θρησκευτικῶν ἐλευθεριῶν μετά ἀπό ἐκτελέσεις περιτομῶν ἀπό μή ἰατρούς.

Ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου ἐκανε μνεία γιά τίς παραβιάσεις θρησκευτικῶν ἐλευθεριῶν στό κατεχόμενο μέρος τῆς Κύπρου καί τήν ἀπόφαση τῆς Ἱεράς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου γιά τήν μή ἐπίσκεψη στά κατεχόμενα ἀπό τά μέλη της μέχρι τῆς ἄρσης τῆς ἀπαγόρευσης εἰσόδου στά κατεχόμενα στόν Ἐπίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρο.

Ἡ ὁμάδα ἐπιπλέον ἀσχολήθηκε μέ τά ἐπερχόμενα προγράμματα πού τήν ἀφοροῦν ἀμεσα. Ἕνα ἒξ αὐτῶν εἶναι ἡ ἐκπαίδευση Σέρβων κληρικῶν διαφόρων χριστιανικῶν ὁμολογιῶν στά ἀνθρώπινα δικαιώματα στό Novi Sad τῆς Σερβίας. Ἐπιπλέον καταρτίστηκε τό πρόγραμμα τοῦ συνεδρίου γιά τά ἀνθρώπινα δικαιώματα καί τίς θρησκευτικές ἐλευθερίες τό ὁποῖο καί θά πραγματοποιηθεῖ τόν ἐρχόμενο Μαϊο τοῦ 2013 στό Ἐλσίνκι τῆς Φινλανδίας κατά τήν διάρκεια τῆς συνάντησης τῆς ὁμάδας. Τέλος, ἀποφασίστηκε ὅτι ἡ συνάντηση τῆς ὁμάδας τὸν Νοέμβριο τοῦ 2013 θά λάβει χώρα στό Παλέρμο τῆς Ἰταλίας.

Λόγω τῆς ἐπίσκεψης τῆς ὁμάδας στήν Κύπρο ἡ φιλοξενοῦσα Ἐκκλησία τῆς Κύπρου σέ συνεργασία μέ τήν Ἐπιτροπή Ἐκκλησία καί Κοινωνία διοργάνωσε Σεμινάριο μέ θέμα ’’Ἀδιάλειπτη Ἀνάγκη γιά Θρησκευτικὴ Ἐλευθερία ἢ Πεποίθηση στὴν Κύπρο’’ στίς 5 Ὀκτωβρίου 2012 στήν Λευκωσία. Στό Σεμινάριο συμμετεῖχαν ἐκπρόσωποι ὅλων τῶν χριστιανικῶν ὁμολογιῶν: ὅπως ὁ Μακαριώτατος Ἀχριεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος Β’, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Μαρωνιτών κ. Ἰωσὴφ Σουέηφ, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀρμενίων κ. Varoujan Hergelian, ἡ ἐκπρόσωπος τοῦ Ἀγγλικανοῦ Ἐπισκόπου Γεωργία Κατσαντώνη. Ἐκ μέρους τῆς Μουσουλμανικῆς κοινότητας ὁ ἐξοχώτατος κ. Sakir Alemdar, ἰμάμης τοῦ Χαλάν Σουλτάν Τεκέ στήν Λάρνακα, ἐνῶ παρεβρέθησαν ἐπίσης ἐκπρόσωποι τῶν Εὐρωπαικῶν Θεσμῶν (Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή καί Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο). Ὅλοι οἱ θρησκευτικοί ἡγέτες τόνισαν τήν ἀνάγκη γιά θρησκευτική ἐλευθερία στό νησί, τήν ἀπρόσκοπτη λειτουργία ὅλων τῶν ἱερῶν ναῶν καὶ μνημείων. Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Νεαπόλεως στήν εἰσήγηση του ὑπογράμμισε ὅτι ’’Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου ζητάει τήν συνεργασία καί τήν ἀρωγή ὅλων σας γιά: α) ἀκόμη ἐντονότερη παρέμβαση ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή καί τό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιά τήν ἀποκατάσταση τῶν θρησκευτικῶν ἐλευθεριῶν στό κατεχόμενο μέρος τῆς Κύπρου. β) Νά γίνει ξεκάθαρο στήν Τουρκική κυβέρνηση καί στό κατοχικό καθεστώς ὅτι οἱ θρησκευτικές ἐλευθερίες τῶν Εὐρωπαϊων πολιτῶν τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας ἀποτελοῦν βασικό ἀνθρώπινο δικαίωμα καί ἡ συνέχιση τῆς καταπάτησης τους εἶναι ἀπαράδεκτη, εἰδικά ἀπό χώρα ἡ ὁποία εἶναι ὑποψήφια πρός ἔνταξη´´. Παρόμιες εἰσηγήσεις καί προτάσεις ἐγιναν καὶ ἀπό τούς ἐκπροσώπους τῶν ὑπολοίπων ἐκκλησιῶν που ἑδρεύουν στήν Κύπρο. Οἱ εὐρωπαίοι ἀξιωματούχοι καθηγητές Δρ. Martin Selmayr ἐκ μέρους τῆς Ἐπιτρόπου Δικαιοσύνης, Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων καί Ἰθαγένειας κας Viviane Reding δηλωσε ὅτι, ἡ Ἐπιτροπή στηρίζει σθεναρά τίς θρησκευτικές ἐλευθερίες καί ὅτι οἱ περιορισμοί τους πρέπει νά γίνονται αἰτιολογημένα καί μέ βάση τό διεθνές δίκαιο. Ἀπό τήν μεριά της ἡ κα Angelika Werthmann, Εὐρωβουλευτής αὐστριακῆς καταγωγῆς, ὑποστήριξε ὅτι οἱ θρησκευτικές ἐλευθερίες ἀποτελοῦν μέρος τῆς λύσης τοῦ Κυπριακοῦ προβλήματος καί πρότεινε τήν σύσταση διαθρησκειακοῦ συμβουλίου γιά τό θέμα τῶν θρησκευτικῶν ἐλευθεριῶν μέ τήν συμμετοχή ὅλων τῶν θρησκευτικῶν ἡγετῶν ποὺ ἑδρεύουν στήν Κύπρο. Τέλος ὅλοι ὑποστήριξαν ὅτι ἡ νεολαία τῆς Κύπρου πρέπει νᾶ ἐμπλακεῖ ἀμεσα στό διάλογο γιά τίς θρησκευτικές ἐλευθερίες ὠστε νά καλλιεργηθεῖ ἡ ἀνοχή, ἡ ἀλληλοκατανόηση καὶ ἡ διασφάλιση τῆς εἰρηνικῆς συνύπαρξης στό μέλλον.  Ἡ πρωτοβουλία συνάντησης τῶν νέων τῆς Κύπρου μέ τίς εὐλογίες τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καί τοῦ Μουφτή τῆς Κύπρου εἶναι ἐνθαρρυντική καί πρέπει νά συνεχιστεῖ.

Τό Σάββτο 6 Ὀκτωβρίου, ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου διοργάνωσε ἐπίσκεψη τῆς ὑποεπιτροπῆς τῆς Ε.Ε.Κ. σέ μνημεῖα καί ἱερούς ναούς στά κατεχόμενα. Μεταξύ ἄλλων ἐπισκέφθηκαν στήν εὐρύτερη περιοχή τῆς Κυθρέας, τούς ναούς τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου τῆς Μαρωνίτικης ἐκκλησίας, τῆς Ἁγίας Ἄννας τῆς Συρκανιᾶς, τό παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, τοὺς ἱερούς ναούς τῆς Παναγίας Χαρδακιώτισσας, τῆς Ἁγίας Μαρίνας, τῶν Ἁγίων Ἀνδρονίκου καί Ἀθανασίας, τόν Τίμιο Σταυρό, καί τό ἐκκλησάκι τοῦ Ἀποστόλου Λουκᾶ. Ἐπιπλέον ἐπισκέφθηκαν τόν ἱερο ναό τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους στό Νέο Χωριό Κυθρέας, τήν Παναγία στό Τραχώνι καθώς καί τό κοιμητήριο στόν περιβάλοντα χῶρο τοῦ ναοῦ καί τέλος τόν ἱερό ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου. Ἡ ὁμάδα ἐπισκέφθηκε ἀκόμα τό κοιμητήριο στό Παλαίκυθρο καί τόν ναό τῆς Παναγίας Γαλακτοτροφούσας. Τά μέλη τῆς ὑποεπιτροπῆς ἐξέφρασαν τήν ἀπογοήτευσή τους γιά τήν ἄθλια κατάσταση τῶν μνημείων, τῶν ἱερῶν ναῶν καί τῶν κομητηρίων καί ὑποσχέθηκαν τήν προώθηση τοῦ προβλήματος κατοχῆς, μή λειτουργίας τῶν ἱερῶν ναῶν καί ἀρνησης συντήρησής τους ἀπό τίς κατοχικές ἀρχές, στίς ἐκκλησίες καί στά μελή τους.

Από το Γραφείο της Εκκλησίας της Κύπρου στους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς στις Βρυξέλλες

Έκθεση φωτογραφιών

Print Friendly, PDF & Email

Share this post