Επιτροπή των Aντιπροσώπων των Ορθοδόξων Εκκλησιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (CROCEU)

Η ισχύς εν τη ενώσει

Τα μέλη της Επιτροπής των Aντιπροσώπων των Ορθοδόξων Εκκλησιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (CROCEU)*  σε συνάντηση τους στις Βρυξέλλες εξέδωσαν το ακόλουθο Ανακοινωθέν εν όψει των επικειμένων ευρωπαϊκών εκλογών του Μαΐου 2014, που έχουν προγραμματισθεί να γίνουν στα είκοσι οκτώ κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, με σκοπό την ανανέωση των 751 μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Οι αντιπρόσωποι, πρώτα, έλαβαν υπόψη τις διευρυμένες ευθύνες και αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισσαβόνας. Επίσης συζήτησαν το θέμα της σπουδαιότητας της συμμετοχής των Ευρωπαίων πολιτών, ειδικά των χριστιανών, στις επόμενες εκλογές.

Οι Ορθόδοξοι αντιπρόσωποι θα ήθελαν να υπογραμμίσουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι απλά ένας θεσμός που ιδρύθηκε για να εξασφαλίσει ατομικά και συλλογικά συμφέροντα. Είναι μάλλον ένας παραλήπτης που αγκαλιάζει τις προσδοκίες εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων που ζουν στη χώρα τους, που επιθυμούν να είναι μέρος μιας ευρύτερης οικογένειας εθνών, που εργάζονται μαζί για την εδραίωση κοινωνικών κριτηρίων, της αξίας της ζωής και της ασφάλειας στην κοινωνία. Όλοι μοιράζονται την ευθύνη για την οικοδόμηση και ανάπτυξη θεσμών ασφαλώς αειφόρων από κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική άποψη. Οι χριστιανοί ενθαρρύνονται να λάβουν ενεργό μέρος στις εκλογές και έτσι, να συμβάλουν στη βελτίωση του ευρωπαϊκού σχεδίου.

Οι Ορθόδοξοι αντιπρόσωποι εκφράζουν την επιθυμία τους να εργασθούν από κοινού με κάθε αρμόδια αρχή με σκοπό να προωθηθούν:

•Ένας ανοικτός, διαφανής και τακτικός διάλογος που ενθαρρύνει όλους να μοιρασθούν ευθύνες. Τα μέλη της CROCEU επανέλαβαν την επιθυμία τους να εργασθούν με τις ευρωπαϊκές αρχές στο πνεύμα του άρθρου 17 της Συνθήκης της Λισσαβόνας.

•Πολιτικές που επικεντρώνονται σε μια μακροπρόθεσμη προοπτική βασισμένη στην κοινωνική επένδυση. Υπάρχει επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα του κοινωνικού αποκλεισμού, της ανεργίας και της φτώχιας με εγγύηση ενός ελάχιστου επαρκούς εισοδήματος για όλους. Η οικονομία πρέπει να εξυπηρετεί το κοινό καλό του λαού. Είναι ανάγκη να ληφθεί μέριμνα επειγόντως για τα πιο ευάλωτα μέλη της κοινωνίας.

•Στρατηγικές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την προστασία των ιδιωτικών, πολιτικών, κοινωνικών, οικονομικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων. Σκοπός είναι πάντοτε να απαλύνονται και όχι να οξύνονται εντάσεις στην κοινωνία. Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν πρέπει ποτέ να γίνουν πεδίο μάχης. Μάλλον πρέπει να γίνουν το σταθερό έδαφος όπου θα ωριμάσει η συνοχή στην κοινωνία και η προκοπή των μελών της. Ειδικά εκείνοι που υποστηρίζουν την ελευθερία θρησκείας, πίστης και πεποιθήσεων στην πραγματικότητα εργάζονται για την προώθηση των αξιών της ειρήνης και της δικαιοσύνης στην κοινωνία. Επί πλέον, είναι καθήκον για κάθε κράτος να εξασφαλίζει την πρόσβαση σε αποτελεσματικές κοινωνικές υπηρεσίες για όλους, ειδικά σε καιρό διευρυνόμενης κρίσης.

•Στρατηγικές εκπαίδευσης για δημοκρατικούς πολίτες, που σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις διαπολιτισμικές δεξιότητες.

•Αποτελεσματικές και φιλάνθρωπες πολιτικές για μετανάστες και πρόσφυγες ειδικά με την έννοια της κοινωνικής ένταξης. Είναι ανάγκη πάντα να επιζητούνται τρόποι διαχείρισης των προβλημάτων του εξτρεμισμού και του ρατσισμού. Είναι υψίστης σημασίας θέμα να εργασθούμε σκληρά για να στηριχθούν δημοκρατικές διαδικασίες και ο κανόνας του νόμου σε κάθε επίπεδο.

•Πολιτικές που διευκολύνουν τα μέλη της οικογένειας να περάσουν επαρκή χρόνο μαζί και που στηρίζουν τα γονικά δικαιώματα και καθήκοντα για την ανατροφή, εκπαίδευση και διάπλαση των παιδιών. Οι οικογένειες που βασίζονται στην ελεύθερα καθιερωμένη σχέση μεταξύ ανδρός και γυναικός, με πλήρη σεβασμό στην ισότητα μεταξύ αυτών, παραμένουν ένα συστατικό στοιχείο υψίστης σημασίας για την κοινωνία.

•Περιβαλλοντικές πολιτικές που σέβονται την δημιουργία του Θεού και προσφέρουν ένα σταθερό έδαφος για ένα αειφόρο μέλλον της ανθρωπότητας.

•Η άμβλυνση της εντάσεως μεταξύ της προσπάθειας για ολοκλήρωση της ανθρώπινης δυνητικότητας, από το ένα μέρος, και των ραγδαία αναπτυσσόμενων δυνατοτήτων που προσφέρονται από την τεχνολογία, από το άλλο. Χρειάζεται μια διεξοδική συζήτηση πάνω στην ηθική διάσταση της τεχνολογίας και της επίπτωσής της γενικά στους καταναλωτές και ειδικά στην νεότητα. Είναι σημαντικό να αναπτυχθούν πολιτικές που προστατεύουν την αξιοπρέπεια, το δικαίωμα στη ζωή και την ακεραιότητα κάθε ανθρώπινου όντος από τη σύλληψη μέχρι τον φυσικό θάνατο.

Είναι θέμα κεφαλαιώδους σημασίας να έχουμε την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή στην άσκηση του δημοκρατικού αυτού δικαιώματος. Κανένα κράτος ή μέρος αυτού δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις ολοένα εντεινόμενες προκλήσεις σε ένα κόσμο, ο οποίος παγκοσμιοποιείται ραγδαία. Η συμμετοχή των χριστιανών στις εκλογές υπογραμμίζει την πίστη ότι επιθυμούμε να ενθαρρύνουμε όσο το δυνατό περισσότερους παράγοντες να εργασθούν μαζί για ένα καλύτερο κόσμο με ένα πνεύμα αλληλεγγύης. Η ισχύς εν τη ενώσει.

Δημοσιεύθηκε στις 9 Μαρτίου 2014, Κυριακή της Ορθοδοξίας, ημέρα εορτασμού της ενότητας των μελών της οικογένειας των Ορθοδόξων Εκκλησιών.

http://churchofcyprus.eu/wp-content/uploads/2016/01/I_Ishys_en_ti_enosei_Anakoinothen_en_opsei_ton_eyropaikon_eklogon_22-25_Maioy_2014.pdf

http://churchofcyprus.eu/wp-content/uploads/2016/01/Strength_comes_out_of_Unity_Croceu_Statement_in_view_of_the_European_elections_22-25_May_2014.pdf

Print Friendly, PDF & Email

Share this post