Εσπερίδα Παπαδιαμάντη

Εσπερίδα Παπαδιαμάντη

Εσπερίδα Παπαδιαμάντη

«ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ»

Τὸ περιοδικὸ Λογοτεχνίας καὶ Κριτικῆς «Ἀκτή»
σὲ συνεργασία μὲ τὴν Ἱερατικὴ Σχολὴ
«Ἀπόστολος Βαρνάβας» τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου

ὀργανώνουν «Ἑσπερίδα Παπαδιαμάντη»
τὴ Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου  2015 καὶ ὥρα 6.00 μ.μ.
στὸ χῶρο τῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς
ὁδὸς Στέλιου Χατζηπετρῆ 85, Στρόβολος
μὲ ἑσπερινὸ καὶ μνημόσυνο
Ἀλεξάνδρου Παπαδιαμάντη,
Ἀλεξάνδρου Μωραϊτίδη (μοναχοῦ Ἀνδρονίκου)
καὶ Φώτη Κόντογλου
καὶ ὁμιλητὲς
τὸν πανοσιολογιώτατο ἀρχιμανδρίτη κ. Βενέδικτο Ἰωάννου
Διευθυντὴ τῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς
καὶ
τὸν ὁμότιμο καθηγητὴ
τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
καὶ καθηγητὴ τοῦ Πανεπιστημίου Λευκωσίας
κ. Ανέστη Κεσελόπουλο

Θέμα:  Ἡ πρόσληψη τοῦ Παπαδιαμάντη

Θὰ γίνει ἀνάγνωση παπαδιαμαντικῶν καὶ ἄλλων κειμένων
καὶ προβολὴ τῆς παραγωγῆς τοῦ Παιδαγωγικοῦ Ἰνστιτούτου Κύπρου
«Το Σπίτι του Παπαδιαμάντη»

 Ἡ ἐκδήλωση εἶναι ἀνοικτὴ γιὰ τὸ κοινό
Τηλ. ἐπικοινωνίας: 22590333 καὶ 22590643 καὶ 99499907

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Α΄
6 – 7 μ.μ.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ  ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Ἀλεξάνδρου Παπαδιαμάντη,
Ἀλεξάνδρου Μωραϊτίδη (μοναχοῦ Ἀνδρονίκου)
καὶ Φώτη Κόντογλου

ΜΕΡΟΣ Β΄
7 – 8.00 μ.μ.

ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ

1. Ἡ παρθένος σήμερον
2. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βενέδικτος Ἰωάννου,  Εἰσαγωγικά.
3. κ. Ανέστης Κεσελόπουλος, ομότιμος καθηγητής  της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθηγητής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας,    Η πρόσληψη του Παπαδιαμάντη.
4. Φώτης Κόντογλου, Το Βλογημένο Μαντρί. Ἠχογραφημενη ἀνάγνωση πατρὸς Ἀνανία Κουστένη.
5. Προβολὴ τῆς παραγωγῆς τοῦ Παιδαγωγικοῦ Ἰνστιτούτου Κύπρου «Τὸ Μυρολόγι τῆς Φώκιας», σε σκηνοθεσία Γιώργου Κούμουρου. 

 

Χορηγὸς Ἐπικοινωνίας ἡ Ἐπίσημη Ἰστοσελίδα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου

www.churchofcyprus.org.cy
[email protected]

Print Friendly, PDF & Email

Share this post