Επαναπατρισμός δύο κλεμμένων θρησκευτικών κειμηλίων από ναούς της κατεχόμενης Κύπρου

Επαναπατρισμός δύο κλεμμένων θρησκευτικών κειμηλίων από ναούς της κατεχόμενης Κύπρου

Ἀνακοινωθὲν

26 Μαΐου 2023

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου μετὰ ἀπὸ συντονισμένες ἐνέργειες διεκδίκησε καὶ πέτυχε τὸν ἐπαναπατρισμό δύο κλεμμένων θρησκευτικῶν κειμηλίων ἀπὸ ναοὺς τῆς κατεχόμενης Κύπρου. Συγκεκριμένα, τὸν Ἀπρίλιο ἐντοπίσθηκαν νὰ πωλοῦνται σὲ δημοπρασία στὸ Düsseldorf – Γερμανίας μία Σταύρωση καὶ μία εἰκόνα τῆς Βάπτισης τοῦ Χριστοῦ. Ἡ Σταύρωση, ἒργο τοῦ 1731 καὶ διαστάσεων 169 * 128 ἑκ. εἶναι ἒργο τοῦ ἐργαστηρίου τῆς Μονῆς Ἁγ. Ἡρακλειδίου. Φέρει ἀφιερωματικὴ ἐπιγραφὴ: «Μνήσθητι τοῦ δούλου σου Ζένιου προσκυνητοῦ καὶ τῶν τέκνων». Τὸν Ἐσταυρωμένο Χριστὸ περιβάλλουν στὰ τέσσερα ἂκρα τὰ σύμβολα τῶν τεσσάρων εὐαγγελιστῶν, Ἂγγελος (Ματθαίος), Ἀετὸς (Ἰωάννης), Λιοντάρι (Μᾶρκος) καὶ Βόδι (Λοῦκας).

Ἡ εἰκόνα τῆς Βάπτισης τοῦ Χριστοῦ ἒργο μαθητῶν τοῦ ἁγιογράφου Κορνάρου Κρητός, ζωγραφίσθηκε το 1852 καὶ εἶναι διαστάσεων 50,2 * 37,8 ἑκ. Ἀποτελοῦσε μέρος δωδεκαόρτου σὲ κατεχόμενο ναὸ τῆς Κύπρου. Κάτω απὸ τὰ πόδια τοῦ Χριστοῦ καὶ τοῦ Ἰωάννη ὑπάρχει ἡ ἀφιερωματικὴ ἐπιγραφὴ: «Μνήσθητι τῆς δούλης σου Χρυστάλλας προσκυνητρίας συζύγου καὶ τέκνων».

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου διεκδίκησε τὰ δύο κειμήλια κατὰ τὴ δημοπρασία στὰ μέσα Ἀπριλίου καὶ κατάφερε τὴν επανάκτηση τοὺς. Ὁ ἐπαναπατρισμὸς τοῦς ἒγινε στὶς 18 Μαΐου. Ἡ Ἐκκλησία Κύπρου εύχαριστεῖ θερμὰ ὃλους ὃσους συνέβαλαν στὸν ἐπιτυχὴ ἐπαναπατρισμὸ τῶν δύο αὑτῶν θρησκευτικῶν μας κειμηλίων.

 

Ἐκ τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Μνημείων καὶ Τέχνης.

Print Friendly, PDF & Email

Share this post