Πρόσκληση για την Τελετή λήξης των μαθημάτων της Ιερατικής Σχολής

Ιερατική Σχολή

Πρόσκληση για την Τελετή λήξης των μαθημάτων της Ιερατικής Σχολής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ὁ Διευθυντής, οἱ Καθηγητὲς καὶ οἱ Ἱεροσπουδαστὲς τῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς «Ἀπόστολος Βαρνάβας» σᾶς προσκαλοῦν στὴν τελετὴ λήξης τῶν μαθημάτων τοῦ ἀκαδημαϊκοῦ ἔτους 2013-2014, ἡ ὁποία θὰ γίνει τὴν Παρασκευή, 13 Ἰουνίου 2014, στίς 6.30 μ.μ., στό προαύλιο τῆς Σχολῆς.


Τηλ. 22 590 333

Πρόσκληση για την Τελετή λήξης των μαθημάτων της Ιερατικής Σχολής

Print Friendly, PDF & Email

Share this post