«Εσπερίδα Παπαδιαμάντη»

Εσπερίδα Παπαδιαμάντη

«Εσπερίδα Παπαδιαμάντη»

Τὸ περιοδικὸ Λογοτεχνίας καὶ Κριτικῆς «Ἀκτή» σὲ συνεργασία μὲ τὴν Ἱερατικὴ Σχολὴ  «Ἀπόστολος Βαρνάβας» τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου ὀργανώνουν «Ἑσπερίδα Παπαδιαμάντη» τὴ Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου  2013 καὶ ὥρα 6.30 μ.μ. στὸ χῶρο τῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς ὁδὸς Σταδίου 95-97, Στρόβολος  μὲ ὁμιλητὲς τοὺς πανοσιολογιώτατο ἀρχιμανδρίτη κ. Βενέδικτο Ἰωάννου Διευθυντὴ τῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς καὶ κ. Νίκο Ὀρφανίδη.

Θὰ γίνει ἀνάγνωση παπαδιαμαντικῶν καὶ ἄλλων κειμένων.

Τῆς Ἑσπερίδος θὰ προηγηθεῖ ἑσπερινὸς καὶ μνημόσυνο Ἀλεξάνδρου Παπαδιαμάντη, Ἀλεξάνδρου Μωραϊτίδη (μοναχοῦ Ἀνδρονίκου) καὶ Φώτη Κόντογλου.

Ἡ ἐκδήλωση εἶναι ἀνοικτὴ γιὰ τὸ κοινό

Τηλ. ἐπικοινωνίας: 22590333 καὶ 22590643 καὶ 99499907

Print Friendly, PDF & Email

Share this post