Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ ἐπὶ τῶν Αἱρέσεων

Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ ἐπὶ τῶν Αἱρέσεων

Πρόεδρος: Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Καρπασίας κ. Χριστοφόρος.

Μέλη: Πρωτ. Παναγιώτης Κώστα, Τάσος Μητσόπουλος, Γεώργιος Σεργίδης, Ἀνδρέας Στυλιανίδης, Δρ Παναγιώτης Παναγιώτου. Γραμματεύς: Χριστοφόρος Παρίσης. Ὑποστήριξιν θὰ παράσχῃ καὶ ἡ Παγκύπριος Ἕνωσις Γονέων (ΠΕΓ).

Print Friendly, PDF & Email

Share this post