Μνημόσυνο και Αποκαλυπτήρια του ανδριάντος του αειμνήστου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄

Μνημόσυνο και Αποκαλυπτήρια του ανδριάντος του αειμνήστου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄

Μνημόσυνο και Αποκαλυπτήρια του ανδριάντος του αειμνήστου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄

Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου σᾶς προσκαλεῖ εἰς τό ἐπίσημον μνημόσυνον τοῦ Πρώτου Προέδρου τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, ἀειμνήστου Ἀρχιεπισκόπου καί Ἐθνάρχου Μακαρίου Γ΄ ἐπί τῇ συμπληρώσει ἑκατόν ἐτῶν ἀπό τῆς γεννήσεως αὐτοῦ καί τριάκοντα ἕξ, ἀπό τοῦ θανάτου του, τό Σάββατον, 3 Αὐγούστου 2013 εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Κύκκου.

Τοῦ μνημοσύνου θά προστῇ ἡ Α.Μ. ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Νέας Ἰουστινιανῆς καί πάσης Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος Β΄, ὁ ὁποῖος θά ἐκφωνήσῃ καί τόν ἐπιμνημόσυνον λόγον.

Διαβάστε την πρόσκληση εδώ..

Print Friendly, PDF & Email

Share this post