Νέα ἀποστολή τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου στή Σρί Λάνκα 26 – 29 Αὐγούστου 2008.

Νέα ἀποστολή τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου στή Σρί Λάνκα 26 – 29 Αὐγούστου 2008.

Νέα ἀποστολή τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου στή Σρί Λάνκα 26 – 29 Αὐγούστου 2008.

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου σέ συνεργασία μέ τούς Γιατρούς τοῦ Κόσμου τῆς Κύπρου πραγματοποίησαν νέα κοινή ἀποστολή στή Σρί Λάνκα, ἡ ὁποία εἶχε πληγεῖ ἀπό τήν καταστροφική θεομηνία τοῦ τσουνάμι τῆς 26ης Δεκεμβρίου 2004. Τό ἀποτέλεσμα τῆς τραγωδίας αὐτῆς ἦταν οἱ χιλιάδες τῶν νεκρῶν καί τῶν ἑκατοντάδων χιλιάδων ἀστέγων. Σκοπός τῆς νέας ἀποστολῆς ἦταν ἡ ἐπίσημη παράδοση τῶν ἔργων ὑποστήριξης τῶν πληγέντων στίς ἐπίσημες ἀρχές καθώς καί ἡ τελική ἐπιθεώρηση τῶν ἔργων.

 

            Τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου ἐκπροσώπησε ὁ Θεοφιλέστατος Χωρεπίσκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος καί ἐκ μέρους τῶν Γιατρῶν τοῦ Κόσμου Κύπρου ἡ ἐπίτιμη Πρόεδρος τῆς Ὀργάνωσης, Βουλευτής κᾶ Ἑλένη Θεοχάρους, ὁ Πρόεδρος τῆς Ὀργάνωσης, ἰατρός κ. Ἠλίας Παπαδόπουλος καί ἄλλα μέλη τοῦ διοικητικοῦ συμβουλίου τῆς Ὀργάνωσης.

 

            Τά μέλη τῆς ἀποστολῆς ἔτυχαν πολύ θερμῆς ὑποδοχῆς ἀπό τήν ἐπίτιμη Πρόξενο τῆς Κύπρου στή Σρί Λάνκα κά Sicille Cotelawala. Ἡ κά Πρόξενος παρεῖχε καθ’ ὅλη τή διάρκεια τῆς ἀποστολῆς κάθε διευκόλυνση καί ὑποστήριξη στό ἔργο καί τίς προσπάθειές της. Συνόδευσε τήν ἀποστολή σέ ὅλες τίς συναντήσεις πού πραγματοποιήθηκαν μέ τίς ἐπίσημες ἀρχές τῆς Σρί Λάνκα καί πού περιλάμβαναν: συνάντηση μέ τή σύζυγο τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας τῆς Σρί Λάνκα, τή σύζυγο τοῦ Προέδρου τῆς Βουλῆς τῶν Ἀντιπροσώπων, τόν Ὑπουργό Ἐμπορίου καί Ἀνάπτυξης καί τόν Ὑφυπουργό Ὑγείας τῆς χώρας. Ἀπό ὅλους τους κρατικούς ἀξιωματούχους ἐκφράσθηκαν θερμές εὐχαριστίες πρός τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Κύπρου, τούς Γιατρούς τοῦ Κόσμου Κύπρου καί ὁλόκληρο τόν κυπριακό λαό γιά τήν οὐσιαστική συνεισφορά του στήν περίθαλψη καί στήριξη τῶν πληγέντων ἀμέσως μετά τήν θεομηνία πού ἔπληξε τή χώρα.

 

            Τίς ἑπόμενες μέρες πραγματοποιήθηκαν ἐπισκέψεις στούς χώρους ὅπου πραγματοποιήθηκαν τά ἔργα: Στό Γενικό Νοσοκομεῖο τῆς πόλεως Kalutara, τό δεύτερο μεγαλύτερό της χώρας, τελέσθηκε ἁγιασμός πρίν ἀπό τήν παράδοση τοῦ ἰατρικοῦ ἐξοπλισμοῦ πού ἀγοράσθηκε μέ τή χορηγία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, ὕψους ἐνός περίπου ἑκατομμυρίου δολλαρίων. Ὁ ἐξοπλισμός αὐτός περιλάμβανε καινούρια τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα ὅπως: 1) Ἀξονικό τομογράφο,         2) Συσκευή Doppler, 3) Ἀκτινολογικό μηχάνημα, 4) χειρουργικό κρεββάτι, 5) χειρουργική λάμπα, 6) Κυστεοσκόπιο, 7) Συσκευή ὑπερηχογραφήματος καί 8) Ἀναπνευστήρα.

 

            Μέ τόν ἐξοπλισμό αὐτό, ὅπως τονίστηκε ἀπό τή Διευθύντρια τοῦ Νοσοκομείου, ἀναβαθμίστηκαν κατά πολύ οἱ παρεχόμενες ὑπηρεσίες πρός τούς ἀσθενεῖς καί σώζονται πολλές ἀνθρώπινες ζωές μέ τήν ἔγκαιρη διάγνωση τῶν διαφόρων ἀσθενειῶν.

 

            Πραγματοποιήθηκε ἐπίσκεψη καί στό Νοσοκομεῖο στήν Aluthgama, ὅπου οἱ Γιατροί τοῦ Κόσμου Κύπρου ἀνακαίνισαν καί ἐξόπλισαν σέ σημαντικό βαθμό. Ἐπίσης, ἐπισκέψεις σέ σχολεῖα, ὅπως στό Gamini Central College, Hegala Maha Vidyalaya Kosgoda καί Pitigala, στά ὁποῖα ἔγιναν ἐγκαταστάσεις χώρων ὑγιεινῆς, σχολικός ἐξοπλισμός, πρόγραμμα σίτισης 1200 παιδιῶν γιά 13 μῆνες, ἐγκατάσταση ὑδραντλιῶν καί ντεποζίτων, ἐξόρυξη πηγαδιῶν πόσιμου νεροῦ.

           

            Ἀπό τούς διευθυντές καί ἄλλους λειτουργούς ὅλων τῶν δημοσίων ἱδρυμάτων ἐκφράσθηκαν καί πάλιν οἱ εὐγνώμονες εὐχαριστίες πρός τήν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου, τούς Γιατρούς τοῦ Κόσμου Κύπρου, γιά τό ἔργο πού ἐπιτελέσθηκε, ἀλλά καί ταυτόχρονα ἡ παράκληση γιά συνέχισή του, λόγω τῶν μεγάλων ἀναγκῶν καί τῆς μεγάλης φτώχειας.

            Τήν τελευταία μέρα τῆς ἀποστολῆς, Παρασκευή 29 Αὐγούστου, πραγματοποιήθηκε δημοσιογραφική διάσκεψη, κατά τήν ὁποία παρουσιάσθηκε τό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου καί τῶν Γιατρῶν τοῦ Κόσμου Κύπρου στούς δημοσιογράφους καί τά μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης τῆς χώρας. Στή συνέχεια παρετέθη δεῖπνο, στό ὁποῖο παρευρέθηκαν ἀξιωματοῦχοι τῆς κυβέρνησης καί πρέσβεις ξένων χωρῶν στή Σρί Λάνκα.

Χωρεπίσκοπος Νεαπόλεως Πορφύριος

Print Friendly, PDF & Email

Share this post