Παρέμβαση Εκκλησιαστική. Τεύχος: Απρίλιος – Ιούνιος 2008