Κυριακή των Μυροφόρων (19 Μαΐου 2024)

Κυριακή των Μυροφόρων (19 Μαΐου 2024)

Χριστός Ανέστη!

Κυριακή των Μυροφόρων σήμερα και η Εκκλησία τιμά τις μαθήτριες του Κυρίου, οι οποίες πρώτες πρωί της Κυριακής έζησαν το θαύμα της Αναστάσεως. Επίσης, τιμούμε τους δύο μαθητές, τον Ιωσήφ τον από την Αριμαθαία, ευσχήμονα βουλευτή, και το Νικόδημο, νυκτερινό μαθητή. Ο μεν πρώτος τόλμησε και ζήτησε το σκήνωμα από τον Πιλάτο, για να το ενταφιάσει. Ο δε δεύτερος έδωσε τον τάφο του, για να εναποθέσουν το σεπτό σκήνωμα του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού.

Οι Μυροφόρες πηγαίνουν στον τάφο, για να τοποθετήσουν τα μύρα στον Διδάσκαλό τους. Άγγελος Κυρίου τις πληροφόρησε για το μεγάλο γεγονός της Αναστάσεως και ζήτησε από αυτές να μεταφέρουν το χαρμόσυνο μήνυμα στους Αποστόλους, αποφεύγοντας να πουν το μήνυμα σ’ οποιονδήποτε άλλο στο δρόμο, γιατί τις κατείχε τρόμος και έκσταση.

«Αἱ Μυροφόροι γυναῖκες, ὄρθρου βαθέος, ἐπιστᾶσαι πρὸς τὸ μνῆμα τοῦ Ζωοδότου, εὗρον Ἄγγελον, ἐπὶ τὸν λίθον καθήμενον, καὶ αὐτὸς προσφθεγξάμενος, αὐταῖς οὕτως ἔλεγε· Τί ζητεῖτε τὸν ζῶντα μετὰ τῶν νεκρῶν; τί θρηνεῖτε τὸν ἄφθαρτον ὡς ἐν φθορᾷ; ἀπελθοῦσαι κηρύξατε, τοῖς αὐτοῦ Μαθηταῖς» (Εἰς τοὺς Αἴνους, Στιχηρὸν τοῦ Πάσχα. Ἦχος πλ. α’).

Του Επισκόπου Μεσαορίας Γρηγορίου

Print Friendly, PDF & Email

Share this post