Ἐπανάκτηση δύο μεταβυζαντινῶν ἱερῶν εἰκόνων τοῦ Χριστοῦ καί τοῦ Ἰωάννου Χρυσοστόμου

Ἐπανάκτηση δύο μεταβυζαντινῶν ἱερῶν εἰκόνων τοῦ Χριστοῦ καί τοῦ Ἰωάννου Χρυσοστόμου

Τόν Νοέμβριο τοῦ περασμένου ἔτους ἐντοπίστηκαν στήν Γερμανική πόλη τοῦ Dusseldorf δύο κυπριακές μεταβυζαντινές εἰκόνες οἱ ὁποῖες κλάπηκαν καί παράνομα ἐξήχθηκαν ἀπό κατεχόμενους ναούς τῆς Κύπρου, μετά τήν τουρκική εἰσβολή τοῦ 1974. Ἡ πρώτη εἶναι δεσποτική εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ (75 x 53,5) τοῦ 18ου αἰώνα. Ἡ τεχνοτροπία της, τήν ἀποδίδει στήν σχολή ἁγιογραφίας τῆς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Ἠρακλειδίου (Πολιτικό-Λευκωσία). Ὁ Χριστός μέσα σέ βαθυπράσινο φόντο, σέ κατ’ ἐνώπιον στάση εὐλογεῖ μέ τό δεξί του χέρι, ἐνῶ μέ τό ἀριστερό κρατεῖ ἀνοιχτό εὐαγγέλιο εἰς τό ὁποῖο ἀναγράφεται τό χωρίο: “Δεῦτε πρός με πάντες κοπιόντες …”.

Ἡ δεύτερη εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου (50 x 33) χρονολογεῖται στόν 19ο αἰώνα καί ἀποδίδεται σέ μαθητή τῆς σχολῆς ἁγιογραφίας τοῦ κρητικοῦ ἁγιογράφου Ἰωάννη Κορνάρου. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης μέσα σέ χρυσό φόντο, σέ στάση κατενώπιον, ντυμένος μέ ἀρχιερατική στολή καί μίτρα, εὐλογεῖ μέ τό δεξί του χέρι ἐνῶ μέ τό ἀριστερό φέρει κλειστό εὐαγγέλιο. Ἡ κατάσταση καί τῶν δύο εἰκόνων εἶναι πολύ καλή.

Τίς δύο εἰκόνες ἐντόπισε τό Συνοδικό Γραφεῖο Μνημείων καί Τέχνης τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου. Ὁ διευθυντής τοῦ Γραφείου Ἐπίσκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος μετέβη στίς 12 Ἰανουαρίου καί παρέλαβε τίς δύο εἰκόνες μέ σκοπό τόν ἐπαναπατρισμό τους. Ἀξιοσημείωτο εἶναι τό γεγονός ὅτι στήν ἴδια γερμανική πόλη τόν περασμένο Ἀπρίλιο εἴχαν ἀντοπισθεῖ καί ἐπαναπατρισθεῖ ἄλλες δύο μεταβυζαντινές εἰκόνες, τῶν Ἀποστόλων Παύλου καί Ἰακώβου. Μία ἀκόμη πληγή τῆς κατοχῆς θεραπεύεται καί ἐπουλώνεται.

Γραφείο της Εκκλησίας της Κύπρου στις Βρυξέλλες

Print Friendly, PDF & Email

Share this post