Η εικόνα της Πεντηκοστής

Η εικόνα της Πεντηκοστής

Δέσποινα Ιωάννου -Βασιλείου

Εκ πρώτης όψεως η εικόνα της Πεντηκοστής φαίνεται να περιγράφει ένα ιστορικό γεγονός. Η εικόνα σε αντιδιαστολή με τη φυσιοκρατική ζωγραφική δεν εμμένει στην επιφάνεια. Όλες οι εικόνες του Δωδεκάορτου ξεδιπλώνουν δειλά όλο το νήμα της αναδημιουργίας του ανθρώπου και της φύσης μέσα από την άπειρη αγάπη του Θεού. Η εικόνα της Πεντηκοστής είναι μεστή σε δογματικές αλήθειες. Συμπεριλαμβάνει μηνύματα που είναι διάσπαρτα σε όλες τις άλλες εικόνες του Δωδεκάορτου. Μπορεί κανείς να προσεγγίσει την εικόνα από Θεολογικό, Tριαδολογικό, Χριστολογικό, Εκκλησιολογικό, Εσχατολογικό, Σωτηριολογικό δόγμα. Ο πιστός όταν μυηθεί σε αυτόν τον ανεκτίμητο θησαυρό της Ορθοδοξίας, ανοίγει μπροστά του ένα παράθυρο στην αιωνιότητα και κατανοεί την ανυπέρβλητη αγάπη της θείας οικονομίας στον άνθρωπο. Ο αγιογράφος κατατοπίζει το θεατή αναγράφοντας τον τίτλο της εικόνας «Πεντηκοστή» ή κάποιες φόρες «Η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος». Και οι δύο τίτλοι έχουν βαθύ θεολογικό μήνυμα.

Διαβάστε το άρθρο εδώ 

Πρώτη δημοσίευση στην ιστοσελίδα: 01.06.2020

Print Friendly, PDF & Email

Share this post