Χρυσό μετάλλιο του Αγίου Λαζάρου στο μέγα ευεργέτη κ. Guriev Andrey Grigorievich

Χρυσό μετάλλιο του Αγίου Λαζάρου στο μέγα ευεργέτη κ. Guriev Andrey Grigorievich

Η
κατά Κίτιον Εκκλησία
διά του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου αυτής
Χρυσοστόμου
απονέμει το Δίπλωμα τούτο
μετά της ανωτάτης διακρίσεως
του χρυσού μεταλλίου
του Αγίου Λαζάρου
εις τον ευλαβέστατον μέγαν ευεργέτην
Guriev Andrey Grigorievich
μέλος του Συμβουλίου της ομοσπονδίας της
Ομοσπονδιακής Συνέλευσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας
ανθ’ων υπέρ του ιερού ναού αγίου Λαζάρου έπραξε.

Εν Λάρνακι Κύπρου τη 27η Απριλίου 2013

Χρυσό μετάλλιο του Αγίου Λαζάρου στο μέγα ευεργέτη κ. Guriev Andrey Grigorievich

Print Friendly, PDF & Email

Share this post