Στα μονοπάτια της Πίστης και της Φύσης

Στα μονοπάτια της Πίστης και της Φύσης

Το Συνοδικό Γραφείο Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της Εκκλησίας της Κύπρου, μέσα στα πλαίσια του σκοπού ιδρύσεώς του, λαμβάνει μέρος στην 38η Διεθνή Έκθεση Κύπρου, από τις 4 έως 9 Οκτωβρίου 2013, με θέμα: «Στα μονοπάτια της Πίστης και της Φύσης».

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να μας βρουν στο Περίπτερο 7.

Θέλουμε να συνδυάσουμε τη θρησκευτική μας παράδοση και το φυσικό περιβάλλον της πατρίδας μας, με δεδομένο ότι η Εκκλησία προσεύχεται και φροντίζει για την προστασία του περιβάλλοντος. Τα Μοναστήρια και οι Ναοί μας συν-υπάρχουν αρμονικά με το φυσικό περιβάλλον εδώ και πολλούς αιώνες. Επιπρόσθετα, οι τόποι λατρείας και προσευχής γίνονται οάσεις πνευματικές και φυσικές, όπου ο προσκυνητής μπορεί να ξαποστάσει.

Συνεπώς, έχοντας αναπτύξει μια πλούσια συγκομιδή εμπειριών από τις μέχρι τώρα συμμετοχές μας σε εκθέσεις και άλλες εκδηλώσεις, στην εφετινή, 38η Διεθνή Έκθεση Κύπρου, στο Περίπτερο 7, θα παρουσιάσουμε:

1. Προσκυνηματικές διαδρομές στην ελεύθερη Κύπρο.

2. Τον Παγκύπριο Χάρτη σε έντυπη μορφή στην ελληνική, αγγλική και ρωσική γλώσσα και σε ηλεκτρονική μορφή στην γερμανική και γαλλική.

3. Φωτογραφικό υλικό και Video, από τα Ιερά Προσκυνήματά μας, την εκκλησιαστική τέχνη και παράδοση.

4. Την εκκλησιαστική τέχνη, ζωντανά, δηλ. θα έχουμε ειδικούς που ασχολούνται με την αγιογραφία, το ψηφιδωτό, τη ξυλογλυπτική, τη συντήρηση εικόνας, βιβλίου, ξυλόγλυπτου, ακόμη και την ιεροκεντητική. Όλοι οι συνεργάτες μας, θα εργάζονται εκεί, σε ειδικό διαμορφωμένο χώρο.

5. Εργαστήρια, στα οποία οι επισκέπτες θα συμμετάσχουν ενεργά.

6. Μοναστηριακή φιλοξενία. Κέρασμα-φίλεμα.

7. Το Γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος και το Τμήμα Δασών, τα έντυπα τα οποία διαθέτουν, καθώς και προτάσεις διαδρομών στα μονοπάτια της φύσης.

Πιστεύουμε ότι στην πατρίδα μας ο ταξιδιώτης, είτε ως προσκυνητής είτε ως περιηγητής, έχει την ευκαιρία να συνδυάσει και τα δύο, δηλ. τα Ιερά Προσκυνήματα και το φυσικό περιβάλλον. Εδώ βρίσκει περισσότερο νόημα το μήνυμα του Περιπτέρου: «Στα μονοπάτια της Πίστης και της Φύσης».

Ευχαριστούμε όλους τους φορείς που μας συμπαρίστανται στο πολύτιμο έργο μας και τους συνεργάτες μας που αφιλοκερδώς είναι συνοδοιπόροι της αποστολής μας στα μονοπάτια της Πίστης και της Φύσης της πατρίδας μας.

Σας περιμένουμε κι εσάς σε αυτό το πνευματικό ταξίδι αναψυχής στην παράδοση και τον πολιτισμό, το οποίο μας προσφέρει την όαση και στη ψυχή και στο σώμα, μέσα από το μοναδικό φυσικό περιβάλλον μας.

Από το Συνοδικό Γραφείο Προσκυνηματικών Περιηγήσεων,
2 Οκτωβρίου 2013.

************************************************

VISIT THE PILGRIMAGE TOURS STAND AT THE 38TH CYPRUS INTERNATIONAL FAIR

You are invited to visit Pavilion 7 of the Cyprus  International Fair (from October 4-9) where you will have the chance to follow the paths of Faith and Nature .

The Office of Pilgrimage Tours of the Church of Cyprus is taking part in the 38th Cyprus International Fair from 4-9 October 2013 with a stand carrying the theme “Following the Paths of Faith and Nature\’\’.

Visitors can find us at Pavilion No 7. We would like to combine our religious tradition with the natural environment of our country, since the Church is a firm believer  and guardian of  the protection of the environment. Our Monasteries and Churches have co-existed harmoniously with the natural environment for centuries. In addition, the places of worship and prayer are turned into oases, spiritual and natural retreats, where travellers and pilgrims can find  rest and tranquility.

Having  gained considerable experience from our participation so far in a number of exhibitions and other events, we present the following activities at our stand in Pavilion 7 of the International Fair:
-Pilgrimages to areas of free Cyprus
The Cyprus Map (in printed form ) in Greek, English and Russian languages and in German and French    (electronic form)

-Photographs and videos of our pilgrimages, religious art and traditions

-Religious art (live). There will be craftsmen and artisans  displaying their skills  in icon painting, mosaics, wood carving, embroidery

-Workshops where visitors can  participate

-Monastery hospitality

-The office of the Environment Commissioner and the Department of Forests will distribute material and offer proposals on nature paths and routes.

We believe that a traveller whether a pilgrim or tourist has the opportunity to combine holy pilgrimages with the  natural environment. This is the message carried by the theme of our stand \’\’Paths of Faith and Nature\’\’.

We would like to thank everybody who has offered help in our work and our collaborators who have contributed to our mission.

We invite you to visit our Stand in a spiritual pilgrimage to our traditions and culture which offer an oasis to soul and body through our unique natural environment.

The Office of Pilgrimage Tours of the Church of Cyprus.

Print Friendly, PDF & Email

Share this post