Πεντηκοστήν εορτάζομεν

Πεντηκοστήν εορτάζομεν

 “ούπω γαρ ήν Πνεύμα άγιον”  

Eορτή μεγάλη σήμερα. Η Κυριακή της Πεντηκοστής είναι η γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας.  Πενήντα μέρες μετά από την Ανάσταση του Χριστού η Ορθόδοξη Εκκλησία μας εορτάζει την Αγίαν Πεντηκοστή.  Έτσι καθιερώθηκε να ονομάζεται η τελευταία μεγάλη εορτή της πασχαλινής περιόδου.

Όπως γνωρίζουμε την ημέρα της Πεντηκοστής φανερώνεται το τρίτο Πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το Άγιο Πνεύμα.  Μέχρι τότε, όπως μας αναφέρει το Ιερό Ευαγγέλιο “ούπω γαρ ήν Πνεύμα Άγιον”. Δηλαδή δεν μας ήταν μέχρι τότε γνωστό το Άγιο Πνεύμα, το οποίο από την ημέρα της Πεντηκοστής είναι έντονα παρόν μέσα στην πραγματικότητα της Εκκλησίας μας που την καθοδηγεί εις πάσαν την αλήθειαν.  

Οι αντιστοιχίες

Οι εβραίοι γιόρταζαν και εκείνοι την πεντηκοστή ημέρα μετά από το δικό τους πάσχα. Πενήντα μέρες μετά από τη διάβαση της Ερυθράς θάλασσας (πάσχα) πήραν στην έρημο τον νόμο του Μωϋσή, δηλαδή τις δέκα εντολές.  Έτσι και εμείς σήμερα εορτάζουμε το πάσχα (διάβαση από τη σκλαβιά της αμαρτίας στην ελευθερία της χάριτος του Κυρίου) και πενήντα μέρες αργότερα σήμερα παίρνουμε το Άγιο Πνεύμα.  Και όπως τότε ο νόμος καθοδηγούσε τους Ισραηλίτες έτσι και σήμερα το Άγιο Πνεύμα μας καθοδηγεί μέσα στην Εκκλησία.  Αυτό μας νουθετεί, Αυτό μας οδηγεί σε κάθε αλήθεια, Αυτό μας διδάσκει πως να ακολουθούμε το δρόμο του Χριστού.

Την Πεντηκοστή τη γιόρταζαν οι εβραίοι σε ανάμνηση της κακοπάθειάς τους μέσα στην έρημο, για να θυμούνται ότι μπήκαν στην γη της επαγγελίας μετά από πολλές θλίψεις.  Τότε, όταν μπήκαν στην γη της επαγγελίας, απόλαυσαν τους καρπούς των δένδρων, το κρασί και το ψωμί, το οποίο γίνεται  από το σιτάρι.  Όλα αυτά ήταν μια προτύπωση για τη δική μας πορεία:  Και εμείς μετά από τις θλίψει και την κακοπάθεια της αμαρτίας, μπαίνουμε στην Εκκλησία και μέσα σε αυτή χορταίνουμε πνευματικά το Σώμα και το Αίμα του Δεσπότη Χριστού.

Άλλη μεγάλη εορτή των εβραίων ήταν η σκηνοπηγία.  Αυτήν την γιόρταζαν μετά την συγκομιδή των καρπών το Φθινόπωρο, δηλαδή πέντε μήνες μετά την εορτή του πάσχα.  Τη σκηνοπηγία την είχαν σε ανάμνηση της ημέρας εκείνης κατά την οποία ο Μωϋσής έστησε τη σκηνή που είδε μέσα στη νεφέλη στο όρος Σινά.  Τότε όλη μέρα ζούσαν στα χωράφια τους ευχαριστώντας το Θεό και συγκέντρωναν τους καρπούς των κόπων τους.  Η εορτή αυτή είναι προτύπωση της αναστάσεώς μας στη Βασιλεία των Ουρανών.  Τότε θα διαλυθούν οι σάρκινες σκηνές, τα σώματά μας και θα ξαναγίνουν πάλιν άφθαρτα.  Τότε οι πιστοί θα απολαύσουν τους καρπούς του πνευματικού τους αγώνα στις αιώνιες σκηνές της Βασιλείας του Θεού.

Αγαπητοί αδελφοί, η παρουσία και ενεργοποίηση του Αγίου Πνεύματος μέσα στην Εκκλησία γίνεται αισθητή από την ημέρα της Πεντηκοστής.  Το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, τελειοί τα μυστήρια, φωτίζει και καθοδηγεί τους πιστούς, τους παρέχει σοφία και σύνεση, τους καθαίρει από την αμαρτία, τους αγιάζει και τους θεοποιοί.  Αυτό παρέχει στον άνθρωπο κάθε αγαθό, διότι όπως ομολογούμε είναι ο θησαυρός των αγαθών και η πηγή της αγαθότητος.  Αυτό φώτισε τους Προφήτες, Αυτό καθοδήγησε τους Αποστόλους, Αυτό ενίσχυσε τους Μάρτυρες και παρέχει σε κάθε άνθρωπο όλα τα πνευματικά εφόδια για να πορευθεί και να διεξαγάγει τον αγώνα τον καλό.  Θα πρέπει κι΄ εμείς  να απευθυνόμαστε στο τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος και να το παρακαλούμε: “Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν”.

Χριστάκης Ευσταθίου, Θεολόγος.

 

Print Friendly, PDF & Email

Share this post