Ο Όσιος Επιφάνιος ο εν Κυθρέα (17 Σεπτεμβρίου)

Ο Όσιος Επιφάνιος ο εν Κυθρέα (17 Σεπτεμβρίου)

Ο Όσιος Επιφάνιος ασκήτεψε στην περιοχή Κυθρέας. Κατά το Λεόντιο Μαχαιρά, ήταν ένας από τους 300, μοναχούς και λαϊκούς, που ήλθαν από την Παλαιστίνη στην Κύπρο, για να αποφύγουν τις διώξεις από τους Μουσουλμάνους. Η Παλαιστίνη και οι γειτονικές περιοχές της είχαν ακμαίο μοναχισμό με πολλές Μονές και ασκητήρια και πλήθος μοναχών. Από τις πιο πάνω περιοχές, στην Κύπρο κατέφευγαν, για τους ίδιους λόγους, και σε διάφορες άλλες εποχές και άλλοι μοναχοί και λαϊκοί.

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τον τόπο καταγωγής του, το χρόνο γέννησής του, το χρόνο άφιξής του στην Κύπρο και το χρόνο κοίμησής του. Ο πιο πιθανός τόπος άσκησης του Αγίου στην περιοχή της Κυθρέας είναι μια από τις σπηλιές–ασκητήρια στην οροσειρά του Πενταδακτύλου. Ο τάφος του Αγίου ήταν στην περιοχή άσκησής του. Χαρακτηριστικά ο Λεόντιος Μαχαιράς γράφει ότι  «τό κοιμητήριν του εἶνε εἰς μοναξίαν». Κάποτε, λόγω ερήμωσης της περιοχής, χρειάστηκε να μεταφερθεί η τιμία κάρα και η εικόνα του Αγίου σε άλλο μέρος. Ο Λεόντιος Μαχαιράς αναφέρει τη μεταφορά τους στον Κουτσοβέντη, πιθανότατα στη γειτονική Μονή του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου.

Μακαριστού Aνδρέα Χ. Χριστοδούλου

Γραφείο Ενημερώσεως και Επικοινωνίας της Εκκλησίας Κύπρου

Print Friendly, PDF & Email

Share this post