Η Μονή της Τροοδίτισσας και η μετατροπή της σε κοινόβιο το 1939