Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση «Έθιμα του Δωδεκαημέρου» (28 Δεκεμβρίου 2019)